Dan Abnett - Bücher

Dan Abnett, Ben Counter, Graham McNeill
  Alpha Legion / Abyssus / Mechanicum (C) (2020) (D) (SF) (?)
  Secrets and Lies / Battle for Abyss / Mechanicum (E)
  Ü: Stephan Remberg, Stefan Behrenbruch, Ralph
    Hummel
  Black Library Warhammer & 40000, 458: 1. Aufl. (HC) (NZ)
  795 S., ISBN: 978-1-78193-458-6
  Preis: 28,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Horus Heresy (NZ), 3
 
  Dan Abnett
    Alpha Legion (2017) (D) (Roman)
    Secrets and Lies (2008) (E)
  Ben Counter
    Abyssus (2017) (D) (Roman)
    Battle for Abyss (2008) (E)
  Graham McNeill
    Mechanicum (2017) (D) (Roman)
    Mechanicum (2008) (E)

 

Dan Abnett
  Alpha Legion: Geheimnisse und Lügen (2017) (D) (SF) (?)
  Secrets and Lies (2008) (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 221: 1. Aufl. (PB) (DE)
  352 S., ISBN: 978-1-78193-221-6
  Preis: 15,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Horus Heresy, 7

 

Dan Abnett
  Der Anarch (2019) (D) (SF) (?)
  The Anarch (E)
  Ü: Christine Aharon
  Black Library Warhammer & 40000, 313: 1. Aufl. (PB) (DE)
  400 S., ISBN: 978-1-78193-313-8
  Preis: 15,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Gaunts Geister

 

Dan Abnett
  Das Attentat (2006) (D) (SF)
  Sabbat Martyr (2004) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 52193: 1. Aufl. (TB) (DE)
  447 S., ISBN: 978-3-453-52193-3
  Preis: 7,95 EU
  Serie: Warhammer 40000
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2006/09
 

 

Dan Abnett
  Aufstieg des Horus (2009) (D) (SF)
  Horus Rising (2006) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 52535: 1. Aufl. (TB) (DE)
  446 S., ISBN: 978-3-453-52535-1
  Preis: 7,95 EU
  Titelbild: Neil Roberts
  Serie: Warhammer 40000: Großer Bruderkrieg, 1
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2009/05
 

 

Dan Abnett
  Der Aufstieg des Horus (2014) (D) (SF)
  Horus Rising (2006) (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 88: 1. Aufl. (PB) (NÜ)
  398 S., ISBN: 978-1-78193-088-5
  Preis: 15,00 EU
  Titelbild: Neil Roberts
  Serie: Warhammer 40000: Horus Heresy, 1

 

Dan Abnett
  Aufstieg des Horus (2016) (D) (SF) (?)
  Horus Rising (2006) (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 134: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2014)
  416 S., ISBN: 978-1-78193-134-9
  Preis: 9,99 EU
  Serie: Warhammer 40000: Großer Bruderkrieg, 1

 

Dan Abnett
  Blutiger Pakt (2011) (D) (SF)
  Blood Pact (2009) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 53387: 1. Aufl. (TB) (DE)
  418 S., ISBN: 978-3-453-53387-5
  Preis: 8,99 EU
  Titelbild: David Palumbo
  Serie: Warhammer 40000
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2011/06
 

 

Dan Abnett
  Der Blutpakt (2018) (D) (SF) (?)
  Blood Pact (2009) (E)
  Black Library Warhammer & 40000, 265: 1. Aufl. (PB) (ND) (EA: 2011)
  336 S., ISBN: 978-1-78193-265-0
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Warhammer 40000: Gaunts Geister

 

Dan Abnett
  Büsser (2021) (D) (SF) (?)
  Penitent (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 550: 1. Aufl. (PB) (DE)
  432 S., ISBN: 978-1-78193-550-7
  Preis: 14,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Bequin, 2

 

Dan Abnett
  Der doppelte Adler (2007) (D) (SF)
  Double Eagle (2005) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 52286: 1. Aufl. (TB) (DE)
  446 S., ISBN: 978-3-453-52286-2
  Preis: 7,95 EU
  Serie: Warhammer 40000
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2007/06
 

 

Dan Abnett
  Der düstere Elf (2007) (D) (F)
  Bloodstorm (2005) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Piper Boulevard, 9148: 1. Aufl. (TB) (DE)
  439 S., ISBN: 978-3-492-29148-4
  Preis: 8,95 EU
  Serie: Warhammer - Darkblades Schlachten, 2
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2007/01
 

 

Dan Abnett
  Ehrengarde (2006) (D) (SF)
  Honour Guard (2001) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 52148: 1. Aufl. (TB) (DE)
  415 S., ISBN: 3-453-52148-X
  Preis: 7,95 EU
  Serie: Warhammer 40000: Gaunts Geister
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2006/01
 

 

Dan Abnett
  Eisenhorn (C) (2012) (D) (SF)
  Eisenhorn (2004) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 52987: 1. Aufl. (TB) (NZ) (EA: 2008)
  1330 S., ISBN: 978-3-453-52987-8
  Preis: 12,99 EU
  Titelbild: Clint Langley
  Serie: Warhammer 40000
 
  Dan Abnett
    Eisenhorn: Hereticus (2008) (D) (Roman)
    Eisenhorn: Hereticus (2002) (E)
    410 S.
  Dan Abnett
    Eisenhorn: Malleus (2008) (D) (Roman)
    Eisenhorn: Malleus (2001) (E)
    428 S.
  Dan Abnett
    Eisenhorn: Xenos (2008) (D) (Roman)
    Eisenhorn: Xenos (2001) (E)
    412 S.
  Dan Abnett
    Hintergrund für eine zusätzliche Krone (2012) (D) (Roman)
     (2004) (E)
    36 S.
  Dan Abnett
    Im Einsatz verschollen (2012) (D)
     (2004) (E)
    34 S.
  Dan Abnett
    Vorwort (2012) (D) (Vorwort)
     (2004) (E)
    4 S.
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2013/01
 

 

Dan Abnett
  Eisenhorn (C) (2023) (D) (SF) (?)
   (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 1894: 1. Aufl. (PB) (NZ)
  1024 S., ISBN: 978-1-80026-894-4
  Preis: 25,00 EU
  Serie: Warhammer 40000

 

Dan Abnett
  Eisenhorn: Hereticus (2008) (D) (SF)
  Eisenhorn: Hereticus (2002) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 52511: 1. Aufl. (TB) (DE)
  412 S., ISBN: 978-3-453-52511-5
  Preis: 7,95 EU
  Titelbild: Adrian Smith
  Serie: Warhammer 40000
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Michael Haitel (Hrsg.)
      AndroXine 1
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2009/01
 

 

Dan Abnett
  Eisenhorn: Hereticus (2018) (D) (SF) (?)
  Eisenhorn: Hereticus (2002) (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 294: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 2008)
  400 S., ISBN: 978-1-78193-294-0
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Warhammer 40000

 

Dan Abnett
  Eisenhorn: Magos (2018) (D) (SF) (?)
  Eisenhorn: Magos (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 292: 1. Aufl. (PB) (DE)
  768 S., ISBN: 978-1-78193-292-6
  Preis: 15,00 EU
  Serie: Warhammer 40000 - Eisenhorn, 4

 

Dan Abnett
  Eisenhorn: Malleus (2008) (D) (SF)
  Eisenhorn: Malleus (2001) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 52423: 1. Aufl. (TB) (DE)
  430 S., ISBN: 978-3-453-52423-1
  Preis: 7,95 EU
  Titelbild: Adrian Smith
  Serie: Warhammer 40000
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Michael Haitel (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 222
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2008/06
 

 

Dan Abnett
  Eisenhorn: Malleus (2018) (D) (SF) (?)
  Eisenhorn: Malleus (2001) (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 293: 1. Aufl. (PB) (ND) (EA: 2008)
  336 S., ISBN: 978-1-78193-293-3
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Warhammer 40000

 

Dan Abnett
  Eisenhorn: Xenos (2008) (D) (SF)
  Eisenhorn: Xenos (2001) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 52366: 1. Aufl. (TB) (DE)
  414 S., ISBN: 978-3-453-52366-1
  Preis: 7,95 EU
  Titelbild: Adrian Smith
  Serie: Warhammer 40000

 

Dan Abnett
  Eisenhorn: Xenos (2018) (D) (SF) (?)
  Eisenhorn: Xenos (2001) (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 295: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 2008)
  428 S., ISBN: 978-1-78193-295-7
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Warhammer 40000

 

Dan Abnett
  Das Ende und der Tod 1 (2023) (D) (SF) (?)
  The End and the Death (2023) (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 1700: 1. Aufl. (PB) (DE)
  624 S., ISBN: 978-1-80026-700-8
  Preis: 20,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Siege of Terra, 8

 

Dan Abnett
  Das Ende und der Tod 2 (2023) (D) (SF) (?)
  The End and the Death 2 (2023) (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 1727: 1. Aufl. (PB) (DE)
  640 S., ISBN: 978-1-80026-727-5
  Preis: 20,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Siege of Terra, 8

 

Dan Abnett
  Die Festung (2018) (D) (SF) (?)
  Salvation's Reach (E)
  Ü: Christine Aharon
  Black Library Warhammer & 40000, 270: 1. Aufl. (TB) (DE)
  476 S., ISBN: 978-1-78193-270-4
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Warhammer 40000: Gaunts Geister

 

Dan Abnett
  Die Feuer von Tanith (2006) (D) (SF)
  The Guns of Tanith (2003) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 52151: 1. Aufl. (TB) (DE)
  429 S., ISBN: 3-453-52151-X
  Preis: 7,95 EU
  Serie: Warhammer 40000: Gaunts Geister
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2010/11: Chris
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2006/04
 

 

Dan Abnett, Mike Lee
  Der Fluch des Dämons (2006) (D) (F)
  The Daemon's Curse (2005) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Piper Boulevard, 9147: 1. Aufl. (TB) (DE)
  488 S., ISBN: 3-492-29147-3
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: Clint Langley
  Serie: Warhammer - Darkblades Schlachten, 1
  
  Rezension
  
    Christel Scheja
      Michael Haitel (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 212
 
    Karl E. Aulbach
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 210
 
    Christel Scheja
      Christel Scheja (Hrsg.)
      Rattus Libri 7
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2006/05
 

 

Dan Abnett
  Gaunts Geister (C) (2012) (D) (SF)
  The Founding - A Gaunt's Ghost Omnibus (2007) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 52945: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  1231 S., ISBN: 978-3-453-52945-8
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Warhammer 40000: Gaunts Geister
 
  Dan Abnett
    Geisterkrieger (2005) (D) (Roman)
    First and Only (1999) (E)
    390 S.
  Dan Abnett
    Mächte des Chaos (2005) (D) (Roman)
    Ghostmaker (1999) (E)
    386 S.
  Dan Abnett
    Nekropolis (2005) (D) (Roman)
    Necropolis (2000) (E)
    408 S.
  Dan Abnett
    Zum Gedenken (2012) (D)
     (2007) (E)
    37 S.

 

Dan Abnett
  Gaunts Geister - Die Verlorenen 1 (C) (2021) (D) (SF) (?)
  Gaunt's Ghosts (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Black Library Warhammer & 40000, 512: 1. Aufl. (TB) (ND)
  640 S., ISBN: 978-1-78193-512-5
  Preis: 17,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Gaunts Geister

 

Dan Abnett
  Gaunts Geister - Die Verlorenen 2 (C) (2021) (D) (SF) (?)
  Gaunt's Ghosts (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Black Library Warhammer & 40000, 535: 1. Aufl. (TB) (ND)
  635 S., ISBN: 978-1-78193-535-4
  Preis: 17,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Gaunts Geister

 

Dan Abnett
  Geisterkrieger (2005) (D) (SF)
  First and Only (1999) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 52094: 1. Aufl. (TB) (DE)
  399 S., ISBN: 3-453-52094-7
  Preis: 7,95 EU
  Serie: Warhammer 40000: Gaunts Geister, 1

 

Dan Abnett
  Die Gründung (C) (2020) (D) (SF) (?)
  The Founding (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Black Library Warhammer & 40000, 496: 1. Aufl. (PB) (NZ)
  955 S., ISBN: 978-1-78193-496-8
  Preis: 20,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Gaunts Geister
 
  Dan Abnett
    Geisterkrieger (2005) (D) (Roman)
    First and Only (1999) (E)
  Dan Abnett
    Mächte des Chaos (2005) (D) (Roman)
    Ghostmaker (1999) (E)
  Dan Abnett
    Nekropolis (2005) (D) (Roman)
    Necropolis (2000) (E)

 

Dan Abnett
  Die Heilige 1 (C) (2020) (D) (SF) (?)
   (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Black Library Warhammer & 40000, 498: 1. Aufl. (PB) (NZ)
  523 S., ISBN: 978-1-78193-498-2
  Preis: 17,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Gaunts Geister
 
  Dan Abnett
    Ehrengarde (2005) (D) (Roman)
    Honour Guard (2001) (E)
  Dan Abnett
    Die Feuer von Tanith (2006) (D) (Roman)
    The Guns of Tanith (2003) (E)

 

Dan Abnett
  Die Heilige 2 (2020) (D) (SF) (?)
  The Saint (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Black Library Warhammer & 40000, 502: 1. Aufl. (TB) (DE)
  622 S., ISBN: 978-1-78193-502-6
  Preis: 17,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Gaunts Geister, 2

 

Dan Abnett, Mike Lee
  Herr des Untergangs (2009) (D) (F)
  Lord of Ruin (2007) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Piper Boulevard, 9180: 1. Aufl. (TB) (DE)
  431 S., ISBN: 978-3-492-29180-4
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: Clint Langley
  Serie: Warhammer - Darkblades Schlachten, 5
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Michael Haitel (Hrsg.)
      AndroXine 2
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2009/02
 

 

Dan Abnett, Ben Counter, Graham McNeill
  Horus Heresy 1 (C) (2019) (D) (SF) (?)
  Horus Rising / Galaxy in Flames / False Gods (2006) (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 427: 1. Aufl. (HC) (NZ)
  775 S., ISBN: 978-1-78193-427-2
  Preis: 28,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Horus Heresy (NZ), 1
 
  Dan Abnett
    Der Aufstieg des Horus (2014) (D) (Roman)
    Horus Rising (2006) (E)
  Ben Counter
    Galaxis in Flammen (2009) (D) (Roman)
    Galaxy in Flames (2006) (E)
  Graham McNeill
    Falsche Götter (2014) (D) (Roman)
    False Gods (2006) (E)

 

Dan Abnett
  Die Jago-Mission (2009) (D) (SF)
  Only in Death (2007) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 52513: 1. Aufl. (TB) (DE)
  447 S., ISBN: 978-3-453-52513-9
  Preis: 7,95 EU
  Titelbild: Clint Langley
  Serie: Warhammer 40000

 

Dan Abnett
  Jeder will die Welt beherrschen (2019) (D) (SF) (?)
   (US)
  Ü: Timothy Stahl
  Panini Avengers, 3772: 1. Aufl. (TB) (DE)
  320 S., ISBN: 978-3-8332-3772-0
  Preis: 15,00 EU
  Serie: Avengers
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2019/04
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2019 4
 
    Uwe Lammers
      Sylvana Freyberg (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 281
 
    Uwe Lammers
      Marc Schneider (Hrsg.)
      World of Cosmos 117
 

 

Dan Abnett
  Kenne keine Furcht (2013) (D) (SF)
  Know no Fear (2012) (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 21: 1. Aufl. (PB) (DE)
  414 S., ISBN: 978-1-78193-021-2
  Preis: 15,00 EU
  Titelbild: Neil Roberts
  Serie: Warhammer 40000: Horus Heresy, 19

 

Dan Abnett
  Kenne keine Furcht (2014) (D) (SF)
  Know no Fear (2012) (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 65: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2013)
  448 S., ISBN: 978-1-78193-065-6
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Neil Roberts
  Serie: Warhammer 40000: Horus Heresy, 19
 
  Aaron Dembski-Bowden
    Verräter (2014) (D) (Auszug)
    Betrayer (2012) (E)
    5 S.

 

Dan Abnett, Christian Dunn, James Swallow
  Kenne keine Furcht / Die Primarchen / Signus Daemonicus (C) (2022) (D) (SF) (?)
  Horus Heresy Omnibus 7 (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch, Sarah Anne Bülow, Jan
    Knackstedt
  Black Library Warhammer & 40000, 579: 1. Aufl. (HC) (NZ)
  954 S., ISBN: 978-1-78193-579-8
  Preis: 28,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Horus Heresy (NZ), 7
 
  Dan Abnett
    Kenne keine Furcht (2013) (D) (Roman)
    Know no Fear (2012) (E)
  Christian Dunn
    Die Primarchen (2013) (D) (Roman)
    The Primarchs (2012) (E)
  James Swallow
    Signus Daemonicus (2013) (D) (Roman)
    Fear to Tread (2012) (E)

 

Dan Abnett
  Kreuzzug der Verdammten (2008) (D) (SF)
  The Armour of Contempt (2004) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 52424: 1. Aufl. (TB) (DE)
  398 S., ISBN: 978-3-453-52424-8
  Preis: 7,95 EU
  Serie: Warhammer 40000
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Michael Haitel (Hrsg.)
      AndroXine 1
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2008/09
 

 

Dan Abnett
  Der Kreuzzug in den Sabbatwelten (2020) (D) (SF) (?)
  The Sabbat Worlds Crusade (E)
  Ü: Christine Aharon
  Black Library Warhammer & 40000, 487: 1. Aufl. (HC) (DE)
  230 S., ISBN: 978-1-78193-487-6
  Preis: 55,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Gaunts Geister

 

Dan Abnett
  Der Kriegsherr (2018) (D) (SF) (?)
  The Warmaster (E)
  Ü: Christine Aharon
  Black Library Warhammer & 40000, 278: 1. Aufl. (TB) (DE)
  470 S., ISBN: 978-1-78193-278-0
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Warhammer 40000: Gaunts Geister, 1

 

Dan Abnett
  Kriegslist (2020) (D) (SF) (?)
  Saturnine (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 510: 1. Aufl. (PB) (DE)
  510 S., ISBN: 978-1-78193-510-1
  Preis: 15,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Siege of Terra, 4

 

Dan Abnett
  Legion (2010) (D) (SF)
  Legion (2008) (E)
  Ü: Ralph Sander
  Heyne SF & F, 52783: 1. Aufl. (TB) (DE)
  433 S., ISBN: 978-3-453-52783-6
  Preis: 8,99 EU
  Titelbild: Neil Roberts
  Serie: Warhammer 40000: Großer Bruderkrieg, 7
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2010/12
 

 

Dan Abnett
  Das letzte Kommando (2007) (D) (SF)
  His Last Command (2005) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 52224: 1. Aufl. (TB) (DE)
  431 S., ISBN: 978-3-453-52224-4
  Preis: 7,95 EU
  Titelbild: Alex Boyd
  Serie: Warhammer 40000

 

Dan Abnett
  Letzte Zuflucht (2012) (D) (SF)
  Salvation's Reach (2011) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 52944: 1. Aufl. (TB) (DE)
  459 S., ISBN: 978-3-453-52944-1
  Preis: 8,99 EU
  Serie: Warhammer 40000
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2012/06
 

 

Dan Abnett
  Ein Licht im Dunkel (2015) (D) (SF)
  The Unremembered Empire (2013) (E)
  Ü: Tobias Rösner
  Black Library Warhammer & 40000, 110: 1. Aufl. (PB) (DE)
  368 S., ISBN: 978-1-78193-110-3
  Preis: 15,00 EU
  Titelbild: Neil Roberts
  Serie: Warhammer 40000: Horus Heresy
 
  James Swallow
    Der Flug der Eisenstein (2015) (D) (Auszug)
     (E)
    9 S.

 

Dan Abnett
  Mächte des Chaos (2005) (D) (SF)
  Ghostmaker (1999) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 52104: 1. Aufl. (TB) (DE)
  397 S., ISBN: 3-453-52104-8
  Preis: 7,95 EU
  Serie: Warhammer 40000: Gaunts Geister, 2
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2005/08
 

 

Dan Abnett
  Mein Name ist Massaker (2016) (D) (SF) (?)
  I Am Slaughter (2015) (E)
  Ü: Tobias Rösner
  Black Library Warhammer & 40000, 150: 1. Aufl. (HC) (DE)
  240 S., ISBN: 978-1-78193-150-9
  Preis: 17,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Die Bestie erwacht, 1

 

Dan Abnett, Rob Sanders
  Mein Name ist Massaker / Jäger und Beute (C) (2018) (D) (SF) (?)
  I Am Slaughter / Predator, Prey (2015) (E)
  Ü: Tobias Rösner, Sebastian Gehart
  Black Library Warhammer & 40000, 321: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  487 S., ISBN: 978-1-78193-321-3
  Preis: 10,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Die Bestie erw. NZ, 1
 
  Dan Abnett
    Mein Name ist Massaker (2016) (D) (Roman)
    I Am Slaughter (2015) (E)
  Rob Sanders
    Jägfer und Beute (2016) (D) (Roman)
    Predator, Prey (2015) (E)

 

Dan Abnett
  Nekropolis (2005) (D) (SF)
  Necropolis (2000) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 52145: 1. Aufl. (TB) (DE)
  430 S., ISBN: 3-453-52145-5
  Preis: 7,95 EU
  Serie: Warhammer 40000: Gaunts Geister, 3

 

James Swallow, Dan Abnett, Aaron Dembski-Bowden
  Nemesis / Der erste Ketzer / Prospero brennt (C) (2021) (D) (SF) (?)
  Horus Heresy Omnibus 5 (E)
  Ü: Michael Boros, Stefan Behrenbruch, Simon Sterz
  Black Library Warhammer & 40000, 520: 1. Aufl. (HC) (NZ)
  923 S., ISBN: 978-1-78193-520-0
  Preis: 28,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Horus Heresy (NZ), 5
 
  Dan Abnett
    Prospero brennt (2012) (D) (Roman)
    Prospero Burns (2011) (E)
  Aaron Dembski-Bowden
    Der erste Ketzer (2019) (D) (Roman)
    The First Heretic (E)
  James Swallow
    Nemesis (2019) (D) (Roman)
    Nemesis (2010) (E)

 

Dan Abnett
  Pariah (2013) (D) (SF)
    Untertitel: Ravenor versus Eisenhorn
  Pariah (2012) (E)
  Ü: Tobias Rösner
  Black Library Warhammer & 40000, 10: 1. Aufl. (HC) (DE)
  351 S., ISBN: 978-1-78193-010-6
  Preis: 19,99 EU
  Titelbild: Wayne England
  Serie: Warhammer 40000: Bequin, 1

 

Dan Abnett
  Pariah (2014) (D) (SF)
    Untertitel: Ravenor versus Eisenhorn
  Pariah (2012) (E)
  Ü: Tobias Rösner
  Black Library Warhammer & 40000, 47: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2013)
  416 S., ISBN: 978-1-78193-047-2
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Wayne England
  Serie: Warhammer 40000: Bequin, 1
 
  William King
    Der Engel des Feuers (2014) (D) (Auszug)
     (E)
    6 S.

 

Dan Abnett
  Pariah (2021) (D) (SF) (?)
  Pariah (2012) (E)
  Ü: Tobias Rösner
  Black Library Warhammer & 40000, 538: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2013)
  390 S., ISBN: 978-1-78193-538-5
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Warhammer 40000: Bequin, 1

 

Dan Abnett
  Planet 86 (2011) (D) (SF)
  Embedded (2011) (E)
  Ü: Alfons Winkelmann
  Heyne SF & F, 52813: 1. Aufl. (TB) (DE)
  431 S., ISBN: 978-3-453-52913-7
  Preis: 8,99 EU
  
  Rezension
  
    Michael Pick
      Michael Haitel (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 237
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2011/12
 

 

Dan Abnett
  Prospero brennt (2013) (D) (SF)
  Prospero Burns (2011) (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 1: 1. Aufl. (PB) (DE)
  442 S., ISBN: 978-1-78193-001-4
  Preis: 15,00 EU
  Titelbild: Neil Roberts
  Serie: Warhammer 40000: Horus Heresy, 15

 

Dan Abnett
  Prospero brennt: Die Wölfe sind entfesselt (2014) (D) (SF)
  Prospero Burns (2011) (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 46: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2013)
  507 S., ISBN: 978-1-78193-046-5
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Neil Roberts
  Serie: Warhammer 40000: Horus Heresy, 15

 

Dan Abnett, Mike Lee
  Räuber der Seelen (2007) (D) (F)
  Reaper of Souls (2006) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Piper Boulevard, 9156: 1. Aufl. (TB) (DE)
  399 S., ISBN: 978-3-492-29156-9
  Preis: 8,95 EU
  Titelbild: Clint Langley
  Serie: Warhammer - Darkblades Schlachten, 3
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2007/06
 

 

Dan Abnett
  Ravenor (C) (2010) (D) (SF)
  Ravenor: The Omnibus (2009) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 52639: 1. Aufl. (PB) (DE)
  1395 S., ISBN: 978-3-453-52639-6
  Preis: 15,00 EU
  Illustriert von: Ralph Horsley
  Serie: Warhammer 40000: Ravenor
 
  Dan Abnett
    Dorn wünscht Klaue (2010) (D)
     (2009) (E)
    32 S.
  Dan Abnett
    Geduldsspiel (2010) (D)
     (2009) (E)
    80 S.
  Dan Abnett
    Ravenor (2010) (D) (Roman)
    Ravenor (2009) (E)
    406 S.
  Dan Abnett
    Ravenor: Der Abtrünnige (2010) (D) (Roman)
    Ravenor Rogue (2009) (E)
    454 S.
  Dan Abnett
    Ravenor: Der Jäger (2010) (D) (Roman)
    Ravenor Returned (2009) (E)
    410 S.
  Dan Abnett
    Vorwort (2010) (D) (Vorwort)
     (2009) (E)
    3 S.

 

Dan Abnett
  Ravenor Inquisitor (2019) (D) (SF) (?)
  Ravenor Inquisitor (2009) (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 426: 1. Aufl. (PB) (DE)
  432 S., ISBN: 978-1-78193-426-5
  Preis: 14,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Ravenor, 1

 

Dan Abnett
  Ravenor Solitarius (2020) (D) (SF) (?)
  Ravenor Solitarius (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Black Library Warhammer & 40000, 508: 1. Aufl. (PB) (DE)
  504 S., ISBN: 978-1-78193-508-8
  Preis: 14,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Ravenor, 3

 

Dan Abnett
  Ravenor Venator (2020) (D) (SF) (?)
  Ravenor Venator (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Black Library Warhammer & 40000, 446: 1. Aufl. (PB) (DE)
  464 S., ISBN: 978-1-78193-446-3
  Preis: 14,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Ravenor, 2

 

Dan Abnett
  Schlangenschwur (2009) (D) (SF)
  Brothers of the Snake (2007) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 52644: 1. Aufl. (TB) (DE)
  419 S., ISBN: 978-3-453-52644-0
  Preis: 8,95 EU
  Titelbild: Clint Langley
  Serie: Warhammer 40000

 

Dan Abnett, Mike Lee
  Schwertsturm (2008) (D) (F)
  Warpsword (2006) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Piper Boulevard, 9172: 1. Aufl. (TB) (DE)
  400 S., ISBN: 978-3-492-29172-9
  Preis: 8,95 EU
  Titelbild: Clint Langley
  Serie: Warhammer - Darkblades Schlachten, 4
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2008/08
 

 

Dan Abnett, Aaron Dembski-Bowden, Graham McNeill
  Die Söhne des Imperators (C) (2022) (D) (SF) (?)
  Söns of the Emperor (E)
  Ü: Bent Jensen, Birgit Hausmayer
  Black Library Warhammer & 40000, 556: 1. Aufl. (HC) (DE)
  280 S., ISBN: 978-1-78193-556-9
  Preis: 17,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Horus Heresy - Pri
 
  Dan Abnett
    Missraten (2022) (D)
    Misbegotten (2019) (E)
    26 S.
  Aaron Dembski-Bowden
    Am Rand des Abgrunds (2022) (D)
    The Abyssal Edge (2019) (E)
    40 S.
  John French
    Das Erscheinen der Engel (2022) (D)
    The Passing of Angels (2019) (E)
    20 S.
  L.J. Goulding
    Prinz des Blutes (2022) (D)
    Prince of Blood (2019) (E)
    38 S.
  Guy Haley
    Der Architekt des Imperators (2022) (D)
    The Emperor's Architect (2019) (E)
    58 S.
  Nick Kyme
    Die Gnade des Drachen (2022) (D)
    Mercy of the Dragon (2019) (E)
    30 S.
  Graham McNeill
    Der Ehrwürdige wartet (2022) (D)
    The Ancient Awaits (2019) (E)
    32 S.
  Gav Thorpe
    Schatten der Vergangenheit (2022) (D)
    Shadow of the Past (2019) (E)
    28 S.

 

Dan Abnett
  Titanensturm (2010) (D) (SF)
  Titanicus (2008) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 52696: 1. Aufl. (TB) (DE)
  578 S., ISBN: 978-3-453-52696-9
  Preis: 8,95 EU
  Titelbild: Karl Kopinski
  Illustriert von: Adrian Wood
  Serie: Warhammer 40000

 

Dan Abnett
  Tödliche Mission (2006) (D) (SF)
  Straight Silver (2004) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 52185: 1. Aufl. (TB) (DE)
  424 S., ISBN: 3-453-52185-4
  Preis: 7,95 EU
  Serie: Warhammer 40000
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2010/11: Chris
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2006/05
 

 

Dan Abnett
  Und stumme Sterne ziehn vorüber (2018) (D) (SF) (?)
  The Silent Stars Go By (2011) (E)
  Ü: Axel Franken
  Bastei-Lübbe SF & F, 20929: 1. Aufl. (TB) (DE)
  304 S., ISBN: 978-3-404-20929-3
  Preis: 10,00 EU
  Titelbild: Lee Binding
  Serie: Doctor Who

 

Dan Abnett
  Der Verräter (2006) (D) (SF)
  Traitor General (2004) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 52198: 1. Aufl. (TB) (DE)
  447 S., ISBN: 978-3-453-52198-8
  Preis: 7,95 EU
  Serie: Warhammer 40000

 

Dan Abnett
  Der Vincula-Aufstand (2022) (D) (SF) (?)
  The Vincula Insurgency (E)
  Ü: Christine Aharon
  Black Library Warhammer & 40000, 601: 1. Aufl. (HC) (DE)
  268 S., ISBN: 978-1-78193-601-6
  Preis: 17,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Geisterakte, 1