Rolf Aderhold - Bücher

Rolf Aderhold
  Der Weg nach Manderley (2002) (D) (SF)
  Libri Books on Demand, 3124: 1. Aufl. (TB) (OA)
  153 S., ISBN: 3-8311-3124-4
  Preis: 9,00 EU
  Titelbild: Rolf Aderhold

 

Rolf Aderhold
  Der Weg nach Manderley (2019) (D) (SF) (?)
  epubli Allgemeine Reihe, 4222: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2002)
  288 S., ISBN: 978-3-7485-4222-3
  Preis: 11,00 EU
  Serie: Manderley Quest, 1