Elenor Avelle - Bücher

Elenor Avelle
  Gefesselt: Der Anfang (2018) (D) (SF) (?)
  Libri Books on Demand, 2040: 1. Aufl. (TB) (OA)
  388 S., ISBN: 978-3-7528-2040-9
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Die verfallene Welt, 2

 

Elenor Avelle
  Gefesselt: Der Aufstand (2019) (D) (SF) (?)
  Libri Books on Demand, 8564: 1. Aufl. (TB) (OA)
  316 S., ISBN: 978-3-7448-8564-5
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Die verfallene Welt, 3

 

Elenor Avelle
  Gefesselt: Die Rückkehr (2020) (D) (SF) (?)
  Libri Books on Demand, 5369: 1. Aufl. (TB) (OA)
  348 S., ISBN: 978-3-7519-5369-6
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Die verfallene Welt, 4

 

Elenor Avelle
  Infiziert: Geheime Sehnsucht (2017) (D) (SF) (?)
  Libri Books on Demand, 3551: 1. Aufl. (TB) (OA)
  476 S., ISBN: 978-3-7448-3551-0
  Preis: 11,99 EU
  Serie: Die verfallene Welt, 1

 

Elenor Avelle
  Rosenweiß (2023) (D) (SF) (?)
  Libri Books on Demand, 1325: 1. Aufl. (TB) (OA)
  320 S., ISBN: 978-3-7578-1325-3
  Preis: 13,99 EU
  Serie: Das Geheimnis der Loma, 2

 

Elenor Avelle
  Schneerot (2021) (D) (SF) (?)
  Libri Books on Demand, 130: 1. Aufl. (TB) (OA)
  396 S., ISBN: 978-3-7557-0130-9
  Preis: 13,99 EU
  Serie: Das Geheimnis der Loma, 1