Moritz Averdunk - Bücher

Moritz Averdunk
  Das Geheimnis der Museumsinsel (2022) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 2953: 1. Aufl. (HC) (OA)
  243 S., ISBN: 979-8-841-92953-6
  Preis: 14,95 EU

 

Moritz Averdunk
  Das Geheimnis der Museumsinsel (2022) (D) (SF) (?)
  epubli Allgemeine Reihe, 1553: 1. Aufl. (TB) (OA)
  263 S., ISBN: 978-3-7565-1553-0
  Preis: 10,00 EU

 

Moritz Averdunk
  Tiefseeland (2017) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 8072: 1. Aufl. (TB) (OA)
  300 S., ISBN: 978-1-5220-8072-5
  Preis: 8,95 EU

 

Moritz Averdunk
  Tiefseeland (2018) (D) (SF) (?)
  epubli Allgemeine Reihe, 108: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2017)
  332 S., ISBN: 978-3-7467-0108-0
  Preis: 10,00 EU

 

Moritz Averdunk
  Tiefseeland (2022) (D) (SF) (?)
  epubli Allgemeine Reihe, 2441: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2017)
  348 S., ISBN: 978-3-7562-2441-8
  Preis: 12,50 EU