Dagmar Bach - Bücher

Dagmar Bach
  Zimt und weg (2016) (D) (F) (?)
  Fischer KJB, 4047: 1. Aufl. (HC) (OA)
  320 S., ISBN: 978-3-7373-4047-2
  Preis: 16,99 EU
  Serie: Die vertauschten Welten der V. King, 1

 

Dagmar Bach
  Zimt und weg (2020) (D) (F) (?)
  Fischer Allgemeine Reihe, 243: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2016)
  330 S., ISBN: 978-3-7335-0243-0
  Preis: 10,00 EU
  Serie: Die vertauschten Welten der V. King, 1

 

Dagmar Bach
  Zimt und zurück (2017) (D) (F) (?)
  Fischer KJB, 4048: 1. Aufl. (HC) (OA)
  368 S., ISBN: 978-3-7373-4048-9
  Preis: 16,99 EU
  Serie: Die vertauschten Welten der V. King, 2