Sandra Bäumler - Bücher

Sandra Bäumler
  Feenglut (2015) (D) (F) (?)
  Drachenmond Allgemeine Reihe, 71: 1. Aufl. (TB) (OA)
  384 S., ISBN: 978-3-931989-71-2
  Preis: 14,90 EU

 

Sandra Bäumler
  ICE: Wenn die Welt gefriert (2019) (D) (SF) (?)
  Drachenmond Allgemeine Reihe, 626: 1. Aufl. (TB) (OA)
  260 S., ISBN: 978-3-95991-526-7
  Preis: 12,90 EU
  Titelbild: Marie Graßhoff

 

Sandra Bäumler
  Kreaturen der Nacht (2017) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 7353: 1. Aufl. (TB) (OA)
  452 S., ISBN: 978-3-7448-7353-6
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Schattenreich-Chroniken, 1

 

Sandra Bäumler
  Kreaturen der Nacht (2019) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 8592: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 2017)
  460 S., ISBN: 978-3-7322-8592-1
  Preis: 22,90 EU
  Serie: Schattenreich-Chroniken, 1

 

Sandra Bäumler
  Rotkäppchen - Werwolfjägerin (2020) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 5735: 1. Aufl. (TB) (OA)
  336 S., ISBN: 978-3-7519-5735-9
  Preis: 12,90 EU
  Titelbild: Alexander Kopainski

 

Sandra Bäumler
  Rotkäppchen - Werwolfjägerin (2020) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 5750: 1. Aufl. (HC) (OA)
  336 S., ISBN: 978-3-7519-5750-2
  Preis: 22,90 EU
  Titelbild: Alexander Kopainski