Marcus Banno - Bücher

Marcus Banno
  Der Entdecker (2021) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 5484: 1. Aufl. (TB) (OA)
  636 S., ISBN: 979-8-544-15484-6
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Portal, 1

 

Marcus Banno
  Die Hütte im Wald (2019) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 9675: 1. Aufl. (TB) (OA)
  425 S., ISBN: 978-1-0969-9675-0
  Preis: 12,99 EU
  Titelbild: Marcus Banno

 

Marcus Banno
  Die Hütte im Wald (2019) (D) (SF) (?)
  Libri Books on Demand, 3511: 1. Aufl. (HC) (OA)
  488 S., ISBN: 978-3-7386-3511-9
  Preis: 24,99 EU
  Titelbild: Marcus Banno

 

Marcus Banno
  Revolution Nano (2018) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 8033: 1. Aufl. (TB) (OA)
  386 S., ISBN: 978-1-7198-8033-6
  Preis: 12,99 EU
  Titelbild: Marcus Banno

 

Marcus Banno
  Revolution Nano (2018) (D) (SF) (?)
  Libri Books on Demand, 6912: 1. Aufl. (HC) (OA)
  428 S., ISBN: 978-3-7481-6912-3
  Preis: 24,99 EU
  Titelbild: Marcus Banno