John Barns - Bücher

John Barns
  Apophis - Die Apokalypse aus dem All (2014) (D) (SF) (?)
  DeBehr, 313: 1. Aufl. (TB) (OA)
  276 S., ISBN: 978-3-95753-113-1
  Preis: 12,95 EU

 

John Barns
  Der Einsame der Zeit (2017) (D) (SF) (?)
  DeBehr, 635: 1. Aufl. (TB) (OA)
  308 S., ISBN: 978-3-95753-435-4
  Preis: 12,95 EU

 

John Barns
  Das Ende allen Lichts (2017) (D) (SF) (?)
  DeBehr, 570: 1. Aufl. (TB) (OA)
  322 S., ISBN: 978-3-95753-370-8
  Preis: 12,95 EU

 

John Barns
  Das Sklavenschiff (2016) (D) (SF) (?)
  DeBehr, 474: 1. Aufl. (TB) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-95753-274-9
  Preis: 12,95 EU

 

John Barns
  Sonnenfeuer (2012) (D) (SF) (?)
  United P.C. Allgemeine Reihe, 746: 1. Aufl. (TB) (OA)
  280 S., ISBN: 978-84-9015-746-6
  Preis: 19,40 EU