Sandra Baumgärtner - Bücher

Sandra Baumgärtner
  Carpe Noctem (2011) (D) (PH) (?)
  Kleine Schritte, 134: 1. Aufl. (TB) (OA)
  216 S., ISBN: 978-3-89968-134-5
  Preis: 14,80 EU
  Serie: Seraphim, 1

 

Sandra Baumgärtner, Patrick Deza
  Chronik der Hagzissa (2015) (D) (F) (?)
  papierverzierer Dark Edition, 69: 1. Aufl. (HC) (OA)
  416 S., ISBN: 978-3-944544-69-4
  Preis: 14,95 EU

 

Sandra Baumgärtner
  Mea Culpa (2013) (D) (PH) (?)
  Kleine Schritte, 142: 1. Aufl. (TB) (OA)
  140 S., ISBN: 978-3-89968-142-0
  Preis: 14,80 EU
  Serie: Seraphim, 2

 

Sandra Baumgärtner
  Schlucht der Erinnerung (2018) (D) (PH) (?)
  Machwerke Allgemeine Reihe, 7: 1. Aufl. (TB) (OA)
  433 S., ISBN: 978-3-947361-07-6
  Preis: 15,00 EU
  Serie: Aquarii, 1

 

Sandra Baumgärtner
  Tempus fugit (2018) (D) (PH) (?)
  Machwerke Allgemeine Reihe, 5: 1. Aufl. (TB) (OA)
  324 S., ISBN: 978-3-947361-05-2
  Preis: 12,00 EU
  Serie: Seraphim, 4

 

Sandra Baumgärtner
  Veritas Obscura (2014) (D) (PH) (?)
  Kleine Schritte, 143: 1. Aufl. (TB) (OA)
  225 S., ISBN: 978-3-89968-143-7
  Preis: 14,80 EU
  Serie: Seraphim, 3