Jennifer Benkau - Bücher

Jennifer Benkau
  Aus Schatten geschmiedet (2020) (D) (F) (?)
  Ravensburger Allgemeine Reihe, 40184: 1. Aufl. (HC) (OA)
  544 S., ISBN: 978-3-473-40184-0
  Preis: 18,99 EU
  Titelbild: Carolin Liepins
  Serie: One True Queen, 2

 

Jennifer Benkau
  Dark Canopy (2012) (D) (SF)
  Loewe script5, 144: 1. Aufl. (HC) (OA)
  525 S., ISBN: 978-3-8390-0144-8
  Preis: 18,95 EU
  Serie: Dark Canopy, 1

 

Jennifer Benkau
  Dark Destiny (2013) (D) (SF) (?)
  Loewe script5, 145: 1. Aufl. (HC) (OA)
  464 S., ISBN: 978-3-8390-0145-5
  Preis: 18,95 EU
  Serie: Dark Canopy, 2

 

Jennifer Benkau
  Her Wish So Dark (2021) (D) (F) (?)
  Ravensburger Allgemeine Reihe, 40198: 1. Aufl. (HC) (OA)
  544 S., ISBN: 978-3-473-40198-7
  Preis: 19,99 EU
  Serie: Das Reich der Schatten, 1

 

Jennifer Benkau
  His Curse So Wild (2021) (D) (F) (?)
  Ravensburger Allgemeine Reihe, 40205: 1. Aufl. (HC) (OA)
  544 S., ISBN: 978-3-473-40205-2
  Preis: 19,99 EU
  Serie: Das Reich der Schatten, 2

 

Jennifer Benkau
  Nybbas Nächte (2011) (D) (F) (?)
  Sieben Allgemeine Reihe, 114: 1. Aufl. (TB) (OA)
  384 S., ISBN: 978-3-941547-14-8
  Preis: 14,90 EU
  Serie: Schattendämonen, 2

 

Jennifer Benkau
  Nybbas Träume (2010) (D) (F) (?)
  Sieben Allgemeine Reihe, 102: 1. Aufl. (TB) (OA)
  408 S., ISBN: 978-3-941547-02-5
  Preis: 14,90 EU
  Serie: Schattendämonen, 1

 

Jennifer Benkau
  Phoenixfluch (2010) (D) (F) (?)
  Sieben Allgemeine Reihe, 111: 1. Aufl. (TB) (OA)
  220 S., ISBN: 978-3-941547-11-7
  Preis: 14,90 EU

 

Jennifer Benkau
  Stolen Mortality (2013) (D) (F) (?)
  Sieben Allgemeine Reihe, 311: 1. Aufl. (TB) (OA)
  360 S., ISBN: 978-3-86443-111-1
  Preis: 14,90 EU

 

Jennifer Benkau
  Von Sternen gekrönt (2019) (D) (F) (?)
  Ravensburger Allgemeine Reihe, 40179: 1. Aufl. (HC) (OA)
  512 S., ISBN: 978-3-473-40179-6
  Preis: 18,99 EU
  Titelbild: Carolin Liepins
  Serie: One True Queen, 1