Dorothea Bergermann - Bücher

Dorothea Bergermann
  Hundeelend (2010) (D) (F)
  Fantasy Productions Das Schwarze Auge, 11054: 1. Aufl. (GB) (OA)
  60 S., ISBN: 978-3-89064-134-8
  Preis: 5,00 EU
  Titelbild: Alan Lathwell
  Illustriert von: Ralf Hlawatsch
  Serie: DSA - Hundstage, 4
  
  Rezension
  
    Alexandra Balzer
      Nils Hirseland (Hrsg.)
      Terracom 142
 

 

Dorothea Bergermann
  Nachtrichter (2010) (D) (F)
  Fantasy Productions Das Schwarze Auge, 11049: 1. Aufl. (GB) (OA)
  307 S., ISBN: 978-3-89064-138-6
  Preis: 10,00 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Illustriert von: Ralf Hlawatsch
  Serie: DSA, 118

 

Dorothea Bergermann
  Scharfrichter (2014) (D) (F)
  Ulisses Spiele Das Schwarze Auge, 11092: 1. Aufl. (TB) (OA)
  381 S., ISBN: 978-3-86889-392-2
  Preis: 11,95 EU
  Titelbild: Luisa Preißler
  Illustriert von: Ralf Hlawatsch
  Serie: DSA, 154
 
  Dorothea Bergermann
    Glossar und Dramatis Personae (2014) (D) (Art. oder Red.)
    5 S.

 

Dorothea Bergermann
  Tagrichter (2011) (D) (F)
  Ulisses Spiele Das Schwarze Auge, 11070: 1. Aufl. (TB) (OA)
  376 S., ISBN: 978-3-89064-126-3
  Preis: 10,00 EU
  Titelbild: Anna Steinbauer
  Serie: DSA, 134

 

Dorothea Bergermann
  Türme aus Kristall (2012) (D) (F)
  Ulisses Spiele Das Schwarze Auge, 11082: 1. Aufl. (TB) (OA)
  320 S., ISBN: 978-3-86889-213-0
  Preis: 11,95 EU
  Titelbild: Anna Steinbauer
  Illustriert von: Ralf Hlawatsch
  Serie: DSA, 145