John Birmingham - Bücher

John Birmingham
  Der Effekt (2009) (D) (SF)
  Without Warning (2009) (E)
  Ü: Ronald Gutberlet
  Heyne SF & F, 52600: 1. Aufl. (TB) (DE)
  747 S., ISBN: 978-3-453-52600-6
  Preis: 9,95 EU
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

John Birmingham
  Die kalten Sterne (2021) (D) (SF)
  The Cruel Stars (2019) (E)
  Ü: Maike Hallmann
  Heyne Allgemeine Reihe, 32077: 1. Aufl. (PB) (DE)
  539 S., ISBN: 978-3-453-32077-2
  Preis: 14,99 EU
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Aus der phantastischen Welt der Literatur
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2021/01
 

 

John Birmingham
  Das verlorene Land (2011) (D) (SF)
  After America (2010) (E)
  Ü: Ronald Gutberlet
  Heyne SF & F, 52601: 1. Aufl. (TB) (DE)
  749 S., ISBN: 978-3-453-52601-3
  Preis: 9,99 EU
  
  Rezension
  
    Andreas Nordiek
      Martin Kempf (Hrsg.)
      Fandom Observer 266
 
    Andreas Nordiek
      Michael Haitel (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 234