Carl Bleibtreu - Bücher

Carl Bleibtreu
  Völker Europas...! (1906) (D) (SF)
  Richard Bong: 1. Aufl. (HC) (OA)
  664 S.
  Anmerkung: Als Autorenname ist im Buch "***" angegeben, laut
   Bloch-Bibliographie ist der Autor Carl Bleibtreu

   

Carl Bleibtreu
  Weltbrand (1912) (D) (SF)
  C.A. Schwetschke: 1. Aufl. (HC) (OA)
  219 S.