Christian Boochs - Bücher

Christian Boochs
  2016 - Bis die Hoffnung bricht (2015) (D) (SF) (?)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 7369: 1. Aufl. (TB) (OA)
  212 S., ISBN: 978-1-5142-7369-2
  Preis: 8,99 EU

 

Christian Boochs
  2017 - Die Tage der Anderen (2016) (D) (SF) (?)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 6930: 1. Aufl. (TB) (OA)
  298 S., ISBN: 978-1-5348-6930-1
  Preis: 8,90 EU

 

Christian Boochs
  Bis ans Ende aller Tage (C) (2016) (D) (SF) (?)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 6685: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  524 S., ISBN: 978-1-5390-6685-9
  Preis: 13,90 EU
 
  Christian Boochs
    2016 - Bis die Hoffnung bricht (2015) (D) (Roman)
  Christian Boochs
    2017 - Die Tage der Anderen (2016) (D) (Roman)

 

Christian Boochs
  Seelennacht (2016) (D) (F) (?)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 4953: 1. Aufl. (TB) (OA)
  314 S., ISBN: 978-1-5301-4953-7
  Preis: 8,90 EU
  Serie: Samhain, 1

 

Christian Boochs
  Silber (2015) (D) (F) (?)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 6218: 1. Aufl. (TB) (OA)
  254 S., ISBN: 978-1-5142-6218-4
  Preis: 8,99 EU
  Serie: Finsternis Z, 1