Kevin Brockmeier - Bücher

Kevin Brockmeier
  Stadt der Toten (2006) (D) (PH) (?)
  The Brief History of the Dead (2006) (US)
  Ü: Chris Hirte
  Luchterhand Sammlung Luchterhand, 2079: 1. Aufl. (TB) (DE)
  255 S., ISBN: 978-3-630-62079-4
  Preis: 9,00 EU