H. Kenneth Bulmer - Bücher

H. Kenneth Bulmer
  Die andere Dimension (1972) (D) (SF)
  The key to Irunium (1967) (E)
  Ü: Leni Sobez
  Moewig Terra Astra, 53: 1. Aufl. (RH) (DE)
  66 S.
  Preis: 1,00 DM
  Titelbild: Eddie Jones
  Serie: Dimensionen, 1

   

H. Kenneth Bulmer
  Die andere Dimension (1985) (D) (SF)
  The key to Irunium (1967) (E)
  Ü: Leni Sobez
  Moewig Terra Astra, 620: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1972)
  64 S.
  Preis: 2,00 DM
  Serie: Dimensionen, 1

   

H. Kenneth Bulmer
  Begegnung im All (1958) (D) (SF)
  Encounter in space (1952) (E)
  Ü: Walter K. Baumann
  Pabel Utopia, 115: 1. Aufl. (RH) (DE)
  64 S.
  Preis: 0,60 DM
  
  Rezension
  
    Alfred Vejchar
      Günther Zippe (Hrsg.)
      Pioneer 6
 

   

H. Kenneth Bulmer
  Brennende Sterne (1972) (D) (SF) (Gekürzt)
  Quench the burning stars (1970) (E)
  Ü: Leni Sobez
  Moewig Terra Astra, 31: 1. Aufl. (RH) (DE)
  65 S.
  Preis: 1,00 DM
  Titelbild: Eddie Jones

   

H. Kenneth Bulmer
  Die Ebenen des Todes (1973) (D) (SF)
  The chariots of Ra (1972) (E)
  Ü: Leni Sobez
  Moewig Terra Astra, 81: 1. Aufl. (RH) (DE)
  66 S.
  Preis: 1,20 DM
  Titelbild: Eddie Jones
  Serie: Dimensionen, 6

   

H. Kenneth Bulmer
  Die Ebenen des Todes (1985) (D) (SF)
  The chariots of Ra (1972) (E)
  Ü: Leni Sobez
  Moewig Terra Astra, 635: 1. Aufl. (RH) (NA)
  64 S.
  Preis: 2,00 DM
  Serie: Dimensionen, 6

   

H. Kenneth Bulmer
  Forschungskreuzer Saumarez (1961) (D) (SF)
  Defiance (1957) (E)
  Ü: Walter Ernsting
  Moewig Terra Sonderband, 45: 1. Aufl. (TB) (DE)
  93 S.
  Preis: 1,00 DM
  Titelbild: Karl Stephan
  
  Rezension
  
    Burkhard Blüm
      Burkhard Blüm (Hrsg.)
      Science Fiction Times 18
 

   

H. Kenneth Bulmer
  Forschungskreuzer Saumarez (1967) (D) (SF)
  Defiance (1957) (E)
  Ü: Walter Ernsting
  Moewig Terra Extra, 156: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1961)
  64 S.
  Preis: 0,80 DM

   

H. Kenneth Bulmer
  Freiheit für die Erde (1965) (D) (SF) (Gekürzt)
  The patient dark (1959) (E)
  Moewig Terra, 394: 1. Aufl. (RH) (DE)
  61 S.
  Preis: 0,80 DM

   

H. Kenneth Bulmer
  Freiheit für die Erde (1980) (D) (SF)
  The patient dark (1959) (E)
  Moewig Terra Astra, 446: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1965)
  64 S.
  Preis: 1,80 DM

   

H. Kenneth Bulmer
  Gefangen im All (1988) (D) (SF)
  Citadel of Doom (1988) (E)
  Ü: Irene Paetzold
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23082: 1. Aufl. (TB) (DE)
  160 S., ISBN: 3-404-23082-5
  Preis: 6,80 DM
  Titelbild: Luis Royo
  Serie: Ryder Hook, 10

 

H. Kenneth Bulmer
  Der große Blitz (1965) (D) (SF) (Gekürzt)
  No man's world (1960) (E)
  Moewig Terra, 388: 1. Aufl. (RH) (DE)
  63 S.
  Preis: 0,80 DM
  Titelbild: Karl Stephan

   

H. Kenneth Bulmer
  Der Hexer der Poseidon (1965) (D) (SF)
  The Wizard of Starship Poseidon (1963) (E)
  Pabel Utopia, 422: 1. Aufl. (RH) (DE)
  63 S.
  Preis: 0,70 DM
  Titelbild: R.S. Lonati
 
  James Graham Ballard
    Die Irrsinnigen (2) (1965) (D)
    The Insane Ones (1962) (E)

   

H. Kenneth Bulmer
  Hinter den silbernen Himmeln (1986) (D) (SF)
  Beyond the silver sky (1961) (E)
  Ü: Ronald M. Hahn
  Ullstein SF, 31137: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 1962)
  125 S., ISBN: 3-548-31137-7
  Preis: 7,80 DM
  Titelbild: Richard Clifton-Dey

 

H. Kenneth Bulmer
  Die Hypno-Falle (1979) (D) (SF)
  Hook: The boosted man (1974) (E)
  Ü: Rosemarie Hundertmarck
  Bastei-Lübbe SF Action, 21121: 1. Aufl. (TB) (DE)
  160 S., ISBN: 3-404-01419-7
  Preis: 3,80 DM
  Titelbild: Peter Andrew Jones
  Serie: Ryder Hook, 2

 

H. Kenneth Bulmer
  Im Reich der Dämonen (1966) (D) (SF)
  The demons (1965) (E)
  Ü: Birgit Reß-Bohusch
  Moewig Terra TB, 110: 1. Aufl. (TB) (DE)
  160 S.
  Preis: 2,40 DM
  Titelbild: Karl Stephan
  
  Rezension
  
    Heinrich R. Arenz
      Buchgemeinschaft Transgalaxis
      Transgalaxis 47
 
    Heinrich R. Arenz
      Buchgemeinschaft Transgalaxis
      Transgalaxis 47
 
    Alfred Vejchar
      Gert Zech (Hrsg.)
      Andromeda SF Magazin 57
 
    Edgar Berghaus
      Horst Schwagenscheidt (Hrsg.)
      Science Fiction Times 66
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Aus der phantastischen Welt der Literatur
 

   

H. Kenneth Bulmer
  Im Reich der Dämonen (1981) (D) (SF)
  The Demons (1965) (E)
  Ü: Birgit Reß-Bohusch
  Pabel Utopia Classics, 31: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1966)
  161 S.
  Preis: 4,80 DM

   

H. Kenneth Bulmer
  Die Jäger von Jundagai (1973) (D) (SF)
  The hunters of Jundagai (1970) (E)
  Ü: Leni Sobez
  Moewig Terra Astra, 73: 1. Aufl. (RH) (DE)
  66 S.
  Preis: 1,00 DM
  Serie: Dimensionen, 5

   

H. Kenneth Bulmer
  Die Jäger von Jundagai (1985) (D) (SF)
  The hunters of Jundagai (1970) (E)
  Ü: Leni Sobez
  Moewig Terra Astra, 632: 1. Aufl. (RH) (NA)
  64 S.
  Preis: 2,00 DM
  Serie: Dimensionen, 5

   

H. Kenneth Bulmer
  Kontrollstation Altimus (1974) (D) (SF)
  On the symb-socket circuit (1972) (E)
  Ü: Wulf H. Bergner
  Goldmann SF, 175: 1. Aufl. (TB) (DE)
  148 S., ISBN: 3-442-23175-2
  Preis: 3,00 DM
  Titelbild: Morris Scott Dollens

 

H. Kenneth Bulmer
  Kontrollstation Altimus (1979) (D) (SF)
  On the Symb-Socket Circuit (1972) (E)
  Ü: Wulf H. Bergner
  Xenos SF, 100: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1974)
  144 S.
  
  Rezension
  
    Alfred Vejchar
      Hermann Urbanek (Hrsg.)
      Andromeda SF Magazin 102
 

   

H. Kenneth Bulmer
  Die letzte Hoffnung (1966) (D) (SF)
  The Million Year Hunt (1964) (E)
  Ü: Horst Mayer
  Pabel Utopia, 487: 1. Aufl. (RH) (DE)
  62 S.
  Preis: 0,80 DM
  Titelbild: R.S. Lonati
  
  Rezension
  
    Alfred Vejchar
      Gert Zech (Hrsg.)
      Andromeda SF Magazin 55
 

   

H. Kenneth Bulmer
  Das Männlichkeits-Gen (1981) (D) (SF)
  Virility gene (1975) (E)
  Ü: Rosemarie Hundertmarck
  Bastei-Lübbe SF Action, 21137: 1. Aufl. (TB) (DE)
  168 S., ISBN: 3-404-21137-5
  Preis: 4,80 DM
  Titelbild: Sarah Brown
  Serie: Ryder Hook, 4

 

H. Kenneth Bulmer
  Mission Galaxis (1988) (D) (SF)
  The gervase factor (1984) (E)
  Ü: Ingrid Rothmann
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23074: 1. Aufl. (TB) (DE)
  160 S., ISBN: 3-404-23074-4
  Preis: 6,80 DM
  Titelbild: Luis Royo
  Serie: Ryder Hook, 6

 

H. Kenneth Bulmer
  Der Novamann (1979) (D) (SF)
  Whirlpool of stars (1974) (E)
  Ü: Rosemarie Hundertmarck
  Bastei-Lübbe SF Action, 21116: 1. Aufl. (TB) (DE)
  157 S., ISBN: 3-404-01249-6
  Preis: 3,80 DM
  Titelbild: Peter Andrew Jones
  Serie: Ryder Hook, 1
  
  Rezension
  
    Christian Promitzer
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 148
 

 

H. Kenneth Bulmer
  Planet der Kriegsspiele (1972) (D) (SF)
  The electric sword-swallowers (1971) (E)
  Ü: Leni Sobez
  Moewig Terra Astra, 37: 1. Aufl. (RH) (DE)
  66 S.
  Preis: 1,00 DM

   

H. Kenneth Bulmer
  Die Propheten der Erde (1986) (D) (SF)
  Of earth foretold (1960) (E)
  Ü: Ronald M. Hahn
  Ullstein SF, 31139: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 1963)
  142 S., ISBN: 3-548-31139-3
  Preis: 7,80 DM
  Titelbild: Peter Gudynas

 

H. Kenneth Bulmer
  Die Propheten der Erde (1963) (D) (SF) (Gekürzt)
  Of earth foretold (1960) (E)
  Ü: Horst Mayer
  Moewig Terra, 270: 1. Aufl. (RH) (DE)
  63 S.
  Preis: 0,70 DM
  Titelbild: Karl Stephan

   

H. Kenneth Bulmer
  Rebell der Sterne (1988) (D) (SF)
  Star strike (1988) (E)
  Ü: Irene Paetzold
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23078: 1. Aufl. (TB) (DE)
  160 S., ISBN: 3-404-23078-7
  Preis: 6,80 DM
  Titelbild: Luis Royo
  Serie: Ryder Hook, 8

 

A.V. Clarke, H. Kenneth Bulmer
  Rebellen des Weltraums (1958) (D) (SF)
  Space treason (1952) (E)
  Ü: Günter Martell
  Moewig Terra, 30: 1. Aufl. (RH) (DE)
  63 S.
  Preis: 0,60 DM
  Titelbild: Karl Stephan

   

A.V. Clarke, H. Kenneth Bulmer
  Das Robot-Gehirn (1954) (D) (SF) (Gekürzt)
  Cybernetic controller (1952) (E)
  Ü: Walter Ernsting
  Pabel Utopia Großband, 8: 1. Aufl. (TB) (DE)
  92 S.
  Preis: 1,00 DM

   

H. Kenneth Bulmer
  Ryder Hook: Der Novamann (C) (1987) (D) (SF)
  Whirlpool of Stars / The Boosted Man / Star City / The Virility Gene (1975) (E)
  Ü: Rosemarie Hundertmarck
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23072: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  617 S., ISBN: 3-404-23072-8
  Preis: 10,00 DM
  Titelbild: Luis Royo
  Serie: Ryder Hook
 
  H. Kenneth Bulmer
    Die Hypno-Falle (1979) (D) (Roman)
    The Boosted Man (1974) (E)
    142 S.
  H. Kenneth Bulmer
    Das Männlichkeits-Gen (1980) (D) (Roman)
    The Virility Gene (1975) (E)
    154 S.
  H. Kenneth Bulmer
    Der Nova-Mann (1979) (D) (Roman)
    Whirlpool of Stars (1974) (E)
    164 S.
  H. Kenneth Bulmer
    Star City (1979) (D) (Roman)
    Star City (1974) (E)
    150 S.

 

H. Kenneth Bulmer
  Schatzjäger der Galaxis (1972) (D) (SF) (Gekürzt)
  Star trove (1970) (E)
  Ü: Leni Sobez
  Moewig Terra Astra, 25: 1. Aufl. (RH) (DE)
  66 S.
  Preis: 1,00 DM
  Titelbild: Eddie Jones

   

H. Kenneth Bulmer
  Sklaven der Tiefe (1961) (D) (SF) (Gekürzt)
  Green destiny (1957) (E)
  Ü: Hans Tausendfreund
  Moewig Terra, 176: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  63 S.
  Preis: 0,70 DM
  
  Rezension
  
    Arnulf D. Krauß
      Günther Zippe (Hrsg.)
      Pioneer 6
 

   

H. Kenneth Bulmer
  Sklaven der Tiefe (1959) (D) (SF)
  Green Destiny (1957) (E)
  Ü: Hans Tausendfreund
  Zimmermann Hönne, 750: 1. Aufl. (LB) (DE)
  254 S.
  Preis: 7,80 DM
  
  Rezension
  
    Eberhard Gromes
      Dieter Braeg (Hrsg.)
      Austria FAN 3
 

   

H. Kenneth Bulmer
  Stadt des Wahnsinns (1979) (D) (SF)
  The insane city (1971) (E)
  Ullstein 2000, 31005: 1. Aufl. (TB) (DE)
  125 S., ISBN: 3-548-31005-2
  Preis: 3,80 DM
  Titelbild: Bob Layzell

 

H. Kenneth Bulmer
  Star City (1980) (D) (SF)
  Hook: Star City (1974) (E)
  Ü: Rosemarie Hundertmarck
  Bastei-Lübbe SF Action, 21129: 1. Aufl. (TB) (DE)
  173 S., ISBN: 3-404-21129-4
  Preis: 4,80 DM
  Titelbild: Angus McKie
  Serie: Ryder Hook, 3
  
  Rezension
  
    Thomas Helber
      Peter H. Feldmann (Hrsg.)
      Warn 3
 

 

H. Kenneth Bulmer
  Sterbendes Land Utopia (1968) (D) (SF)
  To outrum doomsday (1967) (E)
  Ü: Birgit Reß-Bohusch
  Moewig Terra TB, 151: 1. Aufl. (TB) (DE)
  158 S.
  Preis: 2,40 DM
  Titelbild: Karl Stephan
  
  Rezension
  
    Reinhard Merker
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 92
 
    Alfred Vejchar
      Gert Zech (Hrsg.)
      Andromeda SF Magazin 70
 

   

H. Kenneth Bulmer
  Sterbendes Land Utopia (1981) (D) (SF)
  To outrum doomsday (1967) (E)
  Ü: Birgit Reß-Bohusch
  Pabel Utopia Classics, 34: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1968)
  176 S.
  Preis: 5,80 DM
  Titelbild: Kelly Freas

   

H. Kenneth Bulmer
  Die Sterne gehören uns (1955) (D) (SF)
  The stars are ours (1953) (E)
  Ü: Walter Spiegl
  Pabel Utopia Großband, 18: 1. Aufl. (TB) (DE)
  80 S.
  Preis: 1,00 DM
  Titelbild: H.J. Bruck

   

H. Kenneth Bulmer
  Tod auf Widerruf (1974) (D) (SF)
  The doomsday men (1968) (E)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann Weltraum-TB, 106: 2. Aufl. (TB) (DE) (EA: 1969)
  153 S., ISBN: 3-442-23106-X
  Preis: 3,00 DM
  Titelbild: Jürgen F. Rogner
  
  Rezension
  
    Rolf Bingenheimer
      Rolf Bingenheimer (Hrsg.)
      Transgalaxis 63
 
    Helmut Magnana
      Hans Langsteiner (Hrsg.)
      Andromeda SF Magazin 75
 
    Reinhard Merker
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 103
 

 

H. Kenneth Bulmer
  Tod auf Widerruf (1979) (D) (SF)
  The Doomsday Men (1968) (E)
  Ü: Tony Westermayr
  Xenos SF, 101: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1969)
  153 S.

   

H. Kenneth Bulmer
  Todesfalle Jupiter (1955) (D) (SF)
  Space salvage (1953) (E)
  Ü: Walter Ernsting
  Pabel Utopia Großband, 21: 1. Aufl. (TB) (DE)
  90 S.
  Preis: 1,00 DM
  Titelbild: Paul Blaisdell

   

H. Kenneth Bulmer
  Das Tor nach Venudine (1972) (D) (SF)
  The key to Venudine (1968) (E)
  Ü: Leni Sobez
  Moewig Terra Astra, 57: 1. Aufl. (RH) (DE)
  66 S.
  Preis: 1,00 DM
  Serie: Dimensionen, 2

   

H. Kenneth Bulmer
  Das Tor nach Venudine (1985) (D) (SF)
  The Key to Venudine (1968) (E)
  Ü: Leni Sobez
  Moewig Terra Astra, 623: 1. Aufl. (RH) (NA) (EA: 1972)
  66 S.
  Preis: 2,00 DM
  Titelbild: Themistokles Kanellakis
  Serie: Dimensionen, 2

   

H. Kenneth Bulmer
  Tramps zwischen den Sternen (1972) (D) (SF)
  The ships of Durostorum (1970) (E)
  Ü: Leni Sobez
  Moewig Terra Astra, 67: 1. Aufl. (RH) (DE)
  66 S.
  Preis: 1,00 DM
  Titelbild: Eddie Jones
  Serie: Dimensionen, 4

   

H. Kenneth Bulmer
  Tramps zwischen den Welten (1985) (D) (SF)
  The ships of Durostorum (1970) (E)
  Ü: Leni Sobez
  Moewig Terra Astra, 629: 1. Aufl. (RH) (NA)
  64 S.
  Preis: 2,00 DM
  Serie: Dimensionen, 4

   

H. Kenneth Bulmer
  Transit zu den Sternen (1967) (D) (SF) (Gekürzt)
  Behold the stars (1965) (E)
  Ü: Birgit Reß-Bohusch
  Moewig Terra, 530: 1. Aufl. (RH) (DE)
  64 S.
  Preis: 0,80 DM
  Titelbild: Karl Stephan

   

H. Kenneth Bulmer
  Transit zu den Sternen (1981) (D) (SF) (Gekürzt)
  Behold the stars (1965) (E)
  Ü: Birgit Reß-Bohusch
  Moewig Terra Astra, 489: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1967)
  66 S.
  Preis: 1,80 DM
  Titelbild: Eddie Jones

   

H. Kenneth Bulmer
  Verbotene Welten (1961) (D) (SF)
  The changeling worlds (1959) (E)
  Pabel Utopia, 272: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1960)
  64 S.
  Preis: 0,60 DM
  
  Rezension
  
    Burkhard Blüm
      Burkhard Blüm (Hrsg.)
      Science Fiction Times 11
 

   

H. Kenneth Bulmer
  Verbotene Welten (1960) (D) (SF)
  The Changeling Worlds (1959) (E)
  Zimmermann Widukind, 219: 1. Aufl. (LB) (DE)
  268 S.
  Preis: 7,80 DM
 
  H. Kenneth Bulmer
    Der Sonnen-Zünder (1960) (D)
    The Sun Creator (1959) (E)
    68 S.

   

H. Kenneth Bulmer
  Das verhängnisvolle Feuer (1965) (D) (SF)
  The Fatal Fire (1960) (E)
  Ü: Walter K. Baumann
  Pabel Utopia, 443: 1. Aufl. (RH) (DE)
  62 S.
  Preis: 0,80 DM
  Titelbild: R.S. Lonati

   

H. Kenneth Bulmer
  Vermächtnis der Zukunft (1988) (D) (SF)
  Secret of the Novamen (1988) (E)
  Ü: Irene Paetzold
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23084: 1. Aufl. (TB) (DE)
  156 S., ISBN: 3-404-23084-1
  Preis: 6,80 DM
  Titelbild: Luis Royo
  Serie: Ryder Hook, 11

 

H. Kenneth Bulmer
  Von Robotern beherrscht (1977) (D) (SF)
  The stars are ours (1953) (E)
  Ü: Otto Kühn
  Ullstein 2000, 3345: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 1955)
  122 S., ISBN: 3-548-03345-8
  Preis: 3,80 DM

 

H. Kenneth Bulmer
  Die Wassermenschen von Nablus (1962) (D) (SF) (Gekürzt)
  Beyond the silver sky (1961) (E)
  Ü: Horst Mayer
  Moewig Terra, 252: 1. Aufl. (RH) (DE)
  63 S.
  Preis: 0,70 DM

   

H. Kenneth Bulmer
  Wegweiser ins Grauen (1965) (D) (SF)
  Land Beyond the Map (1965) (E)
  Ü: Walter Bilitza
  Pabel Utopia, 458: 1. Aufl. (RH) (DE)
  61 S.
  Preis: 0,80 DM
  Titelbild: R.S. Lonati

   

H. Kenneth Bulmer
  Welt des Schreckems (1958) (D) (SF) (?)
  Empire of Chaos (1953) (E)
  Ü: Heinz Kotthaus
  Lehning Utopia-Taschenroman, 11: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1957)
  98 S.
  Preis: 1,00 DM

   

H. Kenneth Bulmer
  Welt des Schreckens (1957) (D) (SF)
  Empire of Chaos (1953) (E)
  Ü: Heinz Kotthaus
  Bewin SF: 1. Aufl. (LB) (DE)
  256 S.
  Preis: 6,80 DM
  
  Rezension
  
    William Voltz
      Heinz Bingenheimer (Hrsg.)
      Transgalaxis 3
 

   

H. Kenneth Bulmer
  Weltraum-Friedhof (1988) (D) (SF)
  The lost fleet (1988) (E)
  Ü: Irene Paetzold
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23076: 1. Aufl. (TB) (DE)
  160 S., ISBN: 3-404-23076-0
  Preis: 5,80 DM
  Serie: Ryder Hook, 7

 

H. Kenneth Bulmer
  Weltraum-Piraten (1988) (D) (SF)
  Lure of the Novamen (1988) (E)
  Ü: Irene Paetzold
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23080: 1. Aufl. (TB) (DE)
  154 S., ISBN: 3-404-23080-9
  Preis: 6,80 DM
  Titelbild: Luis Royo
  Serie: Ryder Hook, 9

 

H. Kenneth Bulmer
  Die Zauberer von Senchuria (1972) (D) (SF)
  The wizard of Senchuria (1969) (E)
  Ü: Leni Sobez
  Moewig Terra Astra, 62: 1. Aufl. (RH) (DE)
  66 S.
  Preis: 1,00 DM
  Serie: Dimensionen, 3

   

H. Kenneth Bulmer
  Die Zauberer von Senchuria (1985) (D) (SF)
  The Wizard of Senchuria (1969) (E)
  Ü: Leni Sobez
  Moewig Terra Astra, 626: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1972)
  65 S.
  Preis: 2,00 DM
  Serie: Dimensionen, 3

   

H. Kenneth Bulmer
  Zwischenfall auf Luralye (1958) (D) (SF) (Gekürzt)
  Galactic Intrigue (1953) (E)
  Ü: Rainer Eisfeld
  Moewig Terra, 42: 1. Aufl. (RH) (DE)
  62 S.
  Preis: 0,60 DM
  Titelbild: H.J. Bruck
  Illustriert von: H.J. Bruck