Sandra Busch - Bücher

Sandra Busch
  Angelus Mortifer (2018) (D) (F) (?)
  Dead Soft Allgemeine Reihe, 1195: 1. Aufl. (TB) (OA)
  308 S., ISBN: 978-3-96089-195-6
  Preis: 12,95 EU
  Titelbild: Irene Repp

 

Sandra Busch
  Blood in mind (2011) (D) (F) (?)
  Dead Soft Allgemeine Reihe, 79: 1. Aufl. (TB) (OA)
  228 S., ISBN: 978-3-934442-79-5
  Preis: 13,95 EU
  Serie: Far, 1

 

Sandra Gernt, Sandra Busch
  Frosthauch (2014) (D) (F) (?)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 3437: 1. Aufl. (TB) (OA)
  214 S., ISBN: 978-1-4997-3437-9
  Preis: 10,99 EU
  Serie: Taddeus' Vermächtnis, 1

 

Sandra Gernt, Sandra Busch
  Gefühlssturm (2014) (D) (F) (?)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 3392: 1. Aufl. (TB) (OA)
  220 S., ISBN: 978-1-5025-3392-0
  Preis: 10,99 EU
  Serie: Taddeus' Vermächtnis, 2

 

Sandra Busch
  Die Karte des Teufels (2018) (D) (F) (?)
  Dead Soft Allgemeine Reihe, 1236: 1. Aufl. (TB) (OA)
  582 S., ISBN: 978-3-96089-236-6
  Preis: 14,95 EU
  Titelbild: Irene Repp

 

Sandra Busch
  Das Licht von Latoy (2014) (D) (SF) (?)
  Dead Soft Allgemeine Reihe, 258: 1. Aufl. (TB) (OA)
  272 S., ISBN: 978-3-944737-58-4
  Preis: 12,95 EU

 

Sandra Busch
  Next Generation - Awaken (2015) (D) (SF) (?)
  Dead Soft Allgemeine Reihe, 345: 1. Aufl. (TB) (OA)
  404 S., ISBN: 978-3-945934-45-6
  Preis: 13,95 EU

 

Sandra Busch
  Rabenkrieger (2020) (D) (F) (?)
  Dead Soft Allgemeine Reihe, 1366: 1. Aufl. (TB) (OA)
  412 S., ISBN: 978-3-96089-366-0
  Preis: 13,95 EU
  Titelbild: Irene Repp

 

Sandra Busch, Sandra Gernt
  Der siebte Rabe (2013) (D) (F) (?)
  Dead Soft Allgemeine Reihe, 186: 1. Aufl. (TB) (OA)
  236 S., ISBN: 978-3-943678-86-4
  Preis: 13,95 EU

 

Sandra Busch
  So bloody Far (2012) (D) (F) (?)
  Dead Soft Allgemeine Reihe, 114: 1. Aufl. (TB) (OA)
  224 S., ISBN: 978-3-943678-14-7
  Preis: 13,95 EU
  Serie: Far, 2

 

Sandra Busch
  Song of Blood (2012) (D) (F) (?)
  Dead Soft Allgemeine Reihe, 130: 1. Aufl. (TB) (OA)
  288 S., ISBN: 978-3-943678-30-7
  Preis: 13,95 EU
  Serie: Far, 3

 

Sandra Busch, Sandra Gernt
  Splitterseelen (2013) (D) (F) (?)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 8080: 1. Aufl. (TB) (OA)
  238 S., ISBN: 978-1-4928-8080-6
  Preis: 11,98 EU

 

Sandra Gernt, Sandra Busch
  Sterben für Anfänger oder Assassinen weinen nicht (2020) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 7707: 1. Aufl. (TB) (OA)
  272 S., ISBN: 979-8-677-97707-7
  Preis: 10,99 EU

 

Sandra Busch, Sandra Gernt
  Das Sternenmal (2015) (D) (F) (?)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 3056: 1. Aufl. (TB) (OA)
  290 S., ISBN: 978-1-5186-3056-9
  Preis: 12,99 EU