Harald Buwert - Bücher

Harald Buwert, P.R. Jung
  Computer der blauen Rebellen (1972) (D) (SF)
  Moewig Terra Astra, 61: 1. Aufl. (RH) (OA)
  66 S.
  Preis: 1,00 DM
  Serie: Tramps von Terra

   

Harald Buwert, Ronald M. Hahn
  Die Flüsterzentrale (1977) (D) (SF)
  Heyne SF & F, 3556: 1. Aufl. (TB) (OA)
  141 S., ISBN: 3-453-30450-0
  Preis: 3,80 DM
  Titelbild: Karel Thole
  
  Rezension
  
    Christian Klotz
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 144
 
    Franz Rottensteiner
      Franz Rottensteiner (Hrsg.)
      Quarber Merkur 47
 

 

Harald Buwert
  Planet in Ekstase (1976) (D) (SF)
  Kelter Gemini SF, 4: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 1,50 DM
  Titelbild: Robert Peeters

   

Harald Buwert, Bernt Kling
  Der Psycho-Planet (1970) (D) (SF)
  Moewig Terra Nova, 150: 1. Aufl. (RH) (OA)
  65 S.
  Preis: 1,00 DM
  Titelbild: Karl Stephan

   

Hans Peschke, Harald Buwert
  Unternehmen Blauer Quarz (2004) (D) (SF) (?)
  Blitz Promet Sternenabent., 4: 2. Aufl. (PB) (OA)
  165 S., ISBN: 3-932171-33-0
  Preis: 9,90 EU
  Serie: Raumschiff Promet Sternenabenteuer, 4