Carmen Gerstenberger - Bücher

Carmen Gerstenberger
  Corvin: Soul Keeper (2016) (D) (F) (?)
  Eisermann Allgemeine Reihe, 53: 1. Aufl. (TB) (OA)
  500 S., ISBN: 978-3-946172-53-6
  Preis: 12,90 EU

 

Carmen Gerstenberger
  Erfüllung (2017) (D) (F) (?)
  bookshouse Allgemeine Reihe, 584: 1. Aufl. (TB) (OA)
  315 S., ISBN: 978-9963-53-584-2
  Preis: 13,99 EU
  Serie: Schattenwelt, 2

 

Carmen Gerstenberger
  Erfüllung (2022) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 9057: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2017)
  400 S., ISBN: 978-3-7526-9057-6
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Schattenwelt, 2

 

Carmen Gerstenberger
  Erlösung (2017) (D) (F) (?)
  bookshouse Allgemeine Reihe, 810: 1. Aufl. (TB) (OA)
  312 S., ISBN: 978-9963-53-810-2
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Schattenwelt, 3

 

Carmen Gerstenberger
  Erlösung (2022) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 9061: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2017)
  366 S., ISBN: 978-3-7526-9061-3
  Preis: 13,99 EU
  Serie: Schattenwelt, 3

 

Carmen Gerstenberger
  Erwachen (2016) (D) (F) (?)
  bookshouse Allgemeine Reihe, 234: 1. Aufl. (TB) (OA)
  320 S., ISBN: 978-9963-53-234-6
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Schattenwelt, 1

 

Carmen Gerstenberger
  Erwachen (2022) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 8642: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2016)
  372 S., ISBN: 978-3-7568-8642-5
  Preis: 13,99 EU
  Serie: Schattenwelt, 1

 

Carmen Gerstenberger
  Mundus Perditus: Die vergessene Welt (2018) (D) (F) (?)
  Eisermann Allgemeine Reihe, 1008: 1. Aufl. (TB) (OA)
  350 S., ISBN: 978-3-96173-008-7
  Preis: 12,90 EU
  Titelbild: Juliane Schneeweiss
  Illustriert von: Ly Fabian

 

Carmen Gerstenberger
  Supernatural Retirement: Monster a.D. (2017) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 4028: 1. Aufl. (TB) (OA)
  300 S., ISBN: 978-3-7431-4028-8
  Preis: 9,99 EU

 

Carmen Gerstenberger
  Tilly Reaper (2022) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 3515: 1. Aufl. (TB) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-7557-3515-1
  Preis: 10,90 EU

 

Carmen Gerstenberger
  Witch's Wishes (2019) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 4888: 1. Aufl. (TB) (OA)
  324 S., ISBN: 978-3-7481-4888-3
  Preis: 9,99 EU