Henry Gordon - Bücher

Henry Gordon
  Das Inselmonster (1976) (D) (HO)
  Pabel Vampir-Heft, 176: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
  Preis: 1,20 DM
  Titelbild: C.A.M. Thole

   

Henry Gordon
  Sturz in die Dämonenwelt (1976) (D) (HO)
  Pabel Vampir-Heft, 162: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
  Preis: 1,20 DM
  Titelbild: C.A.M. Thole