Eve Grass - Bücher

Eve Grass
  Alte Himmelsrechte (2020) (D) (F) (?)
  Shadodex Allgemeine Reihe, 79: 1. Aufl. (TB) (OA)
  496 S., ISBN: 978-3-946381-79-2
  Preis: 17,00 EU
  Serie: Das Pegasosgen, 3

 

Eve Grass
  Marias Geheimnis (2018) (D) (F) (?)
  Shadodex Allgemeine Reihe, 32: 1. Aufl. (TB) (OA)
  536 S., ISBN: 978-3-946381-32-7
  Preis: 16,95 EU
  Serie: Das Pegasosgen, 1

 

Eve Grass
  Velludo (2019) (D) (F) (?)
  Shadodex Allgemeine Reihe, 70: 1. Aufl. (TB) (OA)
  496 S., ISBN: 978-3-946381-70-9
  Preis: 17,00 EU
  Serie: Das Pegasosgen, 2