Christian Grenier - Bücher

Christian Grenier
  Der Fremde, der aus der Zukunft kam (1981) (D) (SF)
  Les cascadeurs du temps (1977) (F)
  Ü: Claude Martin
  Boje Weltraumabenteuer, 14320: 1. Aufl. (HC) (DE)
  158 S., ISBN: 3-414-14320-8
  Preis: 10,80 DM
  Titelbild: Klaus Bürgle

 

Christian Grenier
  Verrat an Alpha Centauri? (1976) (D) (SF)
  La Machination (1973) (F)
  Ü: Christa L. Cordes
  Arena: 1. Aufl. (HC) (DE)
  141 S., ISBN: 3-401-03762-5
  Titelbild: Jiri Jaroslav Janecek
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Peter Ripota (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 56