Edward Gross - Bücher

Mark A. Altman, Edward Gross
  Deep Space-Logbuch (1994) (D) (SP) (?)
  The Deep Space Log Book: A First Season Companion (1994) (US)
  Heel Allgemeine Reihe, 338: 1. Aufl. (TB) (DE)
  114 S., ISBN: 3-89365-338-4
  Preis: 24,80 DM
  
  Rezension
  
    Hardy Kettlitz
      Hardy Kettlitz (Hrsg.)
      Alien Contact 17
 

 

Mark A. Altman, Edward Gross
  The Next Generation (1996) (D) (SP) (?)
    Untertitel: Der Blick hinter die Kulissen
   (US)
  Ü: Josef Rother
  Heel Allgemeine Reihe, 522: 1. Aufl. (TB) (DE)
  124 S., ISBN: 3-89365-522-0
  Preis: 29,80 DM
  
  Rezension
  
    Frank F. Hilgenfelder
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 112