Axel M. Gruner - Bücher

Axel M. Gruner
  Planet der Verdammten (C) (2011) (D) (F)
  lulu.com Books on Demand: 1. Aufl. (TB) (OA)
  182 S., ISBN: 978-1-4457-1134-8
  Preis: 14,00 EU
  Serie: Sterbende Erde Arullu
 
  Axel M. Gruner
    Die Pilze von Abaddon (2011) (D)
    32 S.
  Axel M. Gruner
    Planet der Verdammten (2011) (D)
    52 S.
  Axel M. Gruner
    Prolog (2011) (D)
    2 S.
  Axel M. Gruner
    Rückkehr zur sterbenden Erde (2011) (D) (Nachwort)
    7 S.
  Axel M. Gruner
    Der Stein vom Aldebaran (2011) (D)
    26 S.
  Axel M. Gruner
    Xowostoron (2011) (D)
    52 S.