James E. Gunn - Bücher

Jack Williamson, James E. Gunn
  Brücke zwischen den Sternen (1968) (D) (SF)
  Star Bridge (1955) (US)
  Ü: Lothar Heinecke
  Moewig Terra Extra, 177: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1960)
  65 S.
  Preis: 0,80 DM
  Titelbild: Karl Stephan
  
  Rezension
  
    Ronald Danielsen
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 86
 

   

Jack Williamson, James E. Gunn
  Brücke zwischen den Sternen (1980) (D) (SF)
  Star Bridge (1955) (US)
  Ü: Klaus Mahn
  Pabel Utopia Classics, 21: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 1960)
  289 S.
  Preis: 6,80 DM

   

Jack Williamson, James E. Gunn
  Brücke zwischen den Sternen (1960) (D) (SF)
  Star Bridge (1955) (US)
  Ü: Lothar Heinecke
  Zimmermann Widukind, 233: 1. Aufl. (LB) (DE)
  270 S.
  Preis: 7,80 DM

   

James E. Gunn
  Der Bund der Magier (1966) (D) (SF)
  Sine of the Magus (1954) (US)
  Ü: Leni Sobez
  Pabel Utopia, 491: 1. Aufl. (RH) (DE)
  61 S.
  Preis: 0,80 DM
  Titelbild: R.S. Lonati
  
  Rezension
  
    Alfred Vejchar
      Gert Zech (Hrsg.)
      Andromeda SF Magazin 55
 

   

James E. Gunn
  Die Freudenspender (1990) (D) (SF)
  The joy makers (1961) (US)
  Ü: Yoma Cap
  Heyne SF & F, 4659: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 1966)
  288 S., ISBN: 3-453-03926-2
  Preis: 8,80 DM
  
  Rezension
  
    Carsten Kuhr
      Thomas Tilsner (Hrsg.)
      Science Fiction Media 72
 

 

James E. Gunn
  Der Gamma-Stoff (C) (1981) (D) (SF)
  The immortals (1962) (US)
  Ü: Tony Westermayr
  Pabel Terra TB, 340: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1964)
  225 S.
  Preis: 5,80 DM
 
  James E. Gunn
    Der Arzt (1964) (D)
    Medic (1957) (US)
    71 S.
  James E. Gunn
    Neues Blut (1964) (D)
    New Blood (1955) (US)
    37 S.
  James E. Gunn
    Der Spender (1964) (D)
    Donor (1960) (US)
    42 S.
  James E. Gunn
    Die Unsterblichen (1964) (D)
    The Immortals (1958) (US)
    68 S.

   

James E. Gunn
  Der Gamma-Stoff (C) (1964) (D) (SF)
  The Immortals (1962) (US)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann Weltraum-TB, 44: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1964)
  187 S.
  Preis: 2,40 DM
  Titelbild: Eyke Volkmer
 
  James E. Gunn
    Der Arzt (1964) (D)
    Medic (1957) (US)
    59 S.
  James E. Gunn
    Neues Blut (1964) (D)
    New blood (1955) (US)
    35 S.
  James E. Gunn
    Der Spender (1964) (D)
    Donor (1960) (US)
    35 S.
  James E. Gunn
    Die Unsterblichen (1964) (D)
    The immortals (1958) (US)
    58 S.

   

James E. Gunn
  Der Gamma-Stoff (C) (1964) (D) (SF)
  The Immortals (1962) (US)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann Zukunftsromane, 57: 1. Aufl. (HC) (DE)
  187 S.
  Preis: 7,80 DM
  Titelbild: Eyke Volkmer
 
  James E. Gunn
    Der Arzt (1964) (D)
    Medic (1957) (US)
    59 S.
  James E. Gunn
    Neues Blut (1964) (D)
    New Blood (1955) (US)
    31 S.
  James E. Gunn
    Der Spender (1964) (D)
    Donor (1960) (US)
    25 S.
  James E. Gunn
    Die Unsterblichen (1964) (D)
    The Immortals (1958) (US)
    58 S.

   

James E. Gunn
  Die Glücksmaschine (2014) (D) (SF)
  The Joy Machine (1996) (US)
  Ü: Ronald M. Hahn
  Cross Cult Star Trek (Classic), 6: 1. Aufl. (TB) (DE)
  319 S., ISBN: 978-3-86425-303-4
  Preis: 12,80 EU
  Titelbild: Martin Frei
  Serie: Enterprise
 
  James E. Gunn
    Ted und ich (2014) (D) (Nachwort)
     (2002) (US)
    12 S.

 

James E. Gunn
  Die Glücksmaschine (2020) (D) (SF)
  The Joy Machine (1996) (US)
  Ü: Ronald M. Hahn
  Cross Cult Star Trek (Classic), 6: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2014)
  320 S., ISBN: 978-3-96658-172-1
  Preis: 15,00 EU
  Titelbild: Martin Frei
  Serie: Enterprise

 

James E. Gunn
  Das Gravitations-Problem (C) (1970) (D) (SF)
  The gravity business (1958) (US)
  Ü: Hubert Strassl
  Moewig Terra Nova, 113: 1. Aufl. (RH) (DE)
  64 S.
  Preis: 0,90 DM
  Titelbild: Karl Stephan
 
  James E. Gunn
    Das Gravitations-Problem (1970) (D)
    The Gravity Business (1956) (US)
    14 S.
  James E. Gunn
    Das Hindernis (1970) (D)
    The Reason is With Us (1958) (US)
    7 S.
  James E. Gunn
    Totenstille (1970) (D)
    Deadly silence (1958) (US)
    39 S.
  
  Rezension
  
    Alfred Vejchar
      Hans Langsteiner (Hrsg.)
      Andromeda SF Magazin 77
 

   

James E. Gunn
  Die Hexen sind unter uns (C) (1977) (D) (HO)
  The witching hour (1970) (US)
  Ü: Elisabeth Simon
  Pabel Vampir-TB, 48: 1. Aufl. (TB) (DE)
  145 S.
  Preis: 3,00 DM
 
  James E. Gunn
    Abigail, die Hexe (1977) (D)
    The reluctant witch (1953) (US)
    63 S.
  James E. Gunn
    Die Schaumgeborene (1977) (D)
    The beautiful brew (1954) (US)
    25 S.
  James E. Gunn
    Die Zauberkünstler (1977) (D)
    The magicians (1954) (US)
    51 S.
  
  Rezension
  
    Walter Jost
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 145
 

   

James E. Gunn
  Die Horcher (1983) (D) (SF)
  The listeners (1972) (US)
  Ü: Klaus Boer
  Heyne SF & F, 3951: 1. Aufl. (TB) (DE)
  253 S., ISBN: 3-453-30881-6
  Preis: 6,80 DM
  Titelbild: Ulf Herholz
  Illustriert von: Giuseppe Festino
  
  Rezension
  
    Hans-Ulrich Böttcher
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1983 / 5
 

 

James E. Gunn
  Die letzte Revolution (1982) (D) (SF)
  Kampus (1977) (US)
  Ü: Klaus Weidemann
  Ullstein SF, 31040: 1. Aufl. (TB) (DE)
  220 S., ISBN: 3-548-31040-0
  Preis: 7,80 DM

 

Jack Williamson, James E. Gunn
  Meuterei auf Vantee (1960) (D) (SF)
  Star bridge (1955) (US)
  Ü: Walter Ernsting
  Pabel Utopia Großband, 134: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 1960)
  95 S.
  Preis: 1,00 DM
  Titelbild: Edmund A. Emshwiller
  
  Rezension
  
    Heinz J. Galle
      Gottlieb Mährlein (Hrsg.)
      Andromeda SF Magazin 22
 
    Franz Rottensteiner
      Jürgen Mann (Hrsg.)
      Teleskop 15
 

   

James E. Gunn
  Die Tagung der Magier (1979) (D) (F)
  The magicians (1976) (US)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann SF, 23320: 1. Aufl. (TB) (DE)
  158 S., ISBN: 3-442-23320-8
  Preis: 4,80 DM
  Titelbild: Jürgen F. Rogner
  
  Rezension
  
    Stephanie Bockbreder
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 5
 

 

James E. Gunn
  Die Träumer (1986) (D) (SF)
  The dreamers (1980) (US)
  Ü: Walter Brumm
  Heyne SF & F, 4292: 1. Aufl. (TB) (DE)
  219 S., ISBN: 3-453-31300-3
  Preis: 6,80 DM
  Titelbild: Jobst Teltschik

 

James E. Gunn
  Die Venus-Fabrik (C) (1976) (D) (SF)
  Future imperfect (1964) (US)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann SF, 231: 1. Aufl. (TB) (DE)
  159 S., ISBN: 3-442-23231-7
  Titelbild: Jürgen F. Rogner
 
  James E. Gunn
    Alle Tage ist Weihnachten (1976) (D)
    Every day is christmas (1957) (US)
    21 S.
  James E. Gunn
    Der betrogene Betrüger (1976) (D)
    Skin game (1958) (US)
    10 S.
  James E. Gunn
    Der Frauenhasser (1976) (D)
    The Misogynist (1952) (US)
    10 S.
  James E. Gunn
    Fütterungszeit (1976) (D)
    Feeding time (1955) (US)
    7 S.
  James E. Gunn
    Keine Kinder (1976) (D)
    The stilled patter (1956) (US)
    6 S.
  James E. Gunn
    Das letzte Wort (1976) (D)
    The last word (1964) (US)
    8 S.
  James E. Gunn
    Neurotiker (1976) (D)
    Tsylana (1956) (US)
    23 S.
  James E. Gunn
    Überlebenspolitik (1976) (D)
    Survival policy (1952) (US)
    26 S.
  James E. Gunn
    Die Venus-Fabrik (1976) (D)
    The girls who were really built (1958) (US)
    11 S.
  James E. Gunn
    Versuchsmodell (1976) (D)
    Little orphan android (1955) (US)
    31 S.

 

James E. Gunn
  Das Vermächtnis der Terraner (1973) (D) (SF)
  This fortress world (1955) (US)
  Ü: Peter Kleinert
  Bastei SF, 25: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 1957)
  159 S., ISBN: 3-404-00076-5
  Preis: 2,80 DM
  Titelbild: Eddie Jones
  
  Rezension
  
    Uwe Anton
      Gert Zech (Hrsg.)
      Andromeda SF Magazin 84
 

 

James E. Gunn
  Von Mauern umgeben (1957) (D) (SF)
  This fortress world (1955) (US)
  Ü: Jesco von Puttkamer
  Pabel Utopia Großband, 60: 1. Aufl. (TB) (DE)
  86 S.
  Preis: 1,00 DM

   

James E. Gunn
  Wächter des Glücks (1977) (D) (SF)
  The joy makers (1961) (US)
  Ü: Christa Jakob
  Ullstein 2000, 3389: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1966)
  156 S., ISBN: 3-548-03389-X
  Preis: 3,80 DM

 

James E. Gunn
  Die Wächter des Glücks (1966) (D) (SF) (Gekürzt)
  The Joy Makers (1961) (US)
  Ü: Christa Jakob
  Pabel Utopia Zukunft, 290: 1. Aufl. (TB) (DE)
  175 S.
  Preis: 2,40 DM
  Titelbild: R.S. Lonati
  
  Rezension
  
    Anonym
      Margarete Bingenheimer (Hrsg.)
      Transgalaxis 50
 
    Alfred Vejchar
      Gert Zech (Hrsg.)
      Andromeda SF Magazin 59
 
    Walter Reinecke
      Waldemar Kumming (Hrsg.)
      Munich Round Up 94
 
    Hans Joachim Alpers
      Horst Schwagenscheidt (Hrsg.)
      Science Fiction Times 72
 

   

James E. Gunn
  Zeichen aus einer anderen Welt (C) (1976) (D) (SF) (Gekürzt)
  Breaking point (1972) (US)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann SF, 219: 1. Aufl. (TB) (DE)
  160 S., ISBN: 3-442-23219-8
  Preis: 4,00 DM
  Titelbild: Jürgen F. Rogner
 
  James E. Gunn
    Aschenputtel-Story (1976) (D)
    Cinderella-Story (1958) (US)
    16 S.
  James E. Gunn
    Die Kraft und die Herrlichkeit (1976) (D)
    The power and the glory (1969) (US)
    8 S.
  James E. Gunn
    Die Lauscher (1976) (D)
    The listeners (1968) (US)
    26 S.
  James E. Gunn
    Der Mann, der die Zukunft kannte (1976) (D)
    The man who owned tomorrow (1953) (US)
    10 S.
  James E. Gunn
    Ein Monster namens Smith (1976) (D)
    A monster named Smith (1954) (US)
    25 S.
  James E. Gunn
    Teddybär (1976) (D)
    Teddy bear (1970) (US)
    17 S.
  James E. Gunn
    Die Zerreißprobe (1976) (D)
    Breaking point (1953) (US)
    52 S.