John D. MacDonald - Bücher

John D. MacDonald
  Flucht in die rote Welt (1970) (D) (SF) (Gekürzt)
  The girl, the gold watch and everything (1962) (US)
  Ü: Birgit Reß-Bohusch
  Moewig Terra TB, 179: 1. Aufl. (TB) (DE)
  142 S.
  Preis: 2,60 DM
  Titelbild: Karl Stephan

   

John D. MacDonald
  Herrscher der Galaxis (1967) (D) (SF)
  Ballroom of the skies (1952) (US)
  Ü: Wulf H. Bergner
  Heyne SF & F, 3092: 1. Aufl. (TB) (DE)
  159 S.
  Preis: 2,40 DM
  
  Rezension
  
    Heinrich R. Arenz
      Margarete Bingenheimer (Hrsg.)
      Transgalaxis 51
 

   

John D. MacDonald
  Das Mädchen, die goldene Uhr und alles andere (2019) (D) (SF) (?)
  The Girl, the Gold Watch and Everything (1962) (US)
  Apex SF-Klassiker, 50: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 1970)
  336 S., ISBN: 978-3-7485-2412-0
  Preis: 12,99 EU

 

John D. MacDonald
  Das Mädchen, die goldene Uhr und der ganze Rest (1993) (D) (SF)
  The Girl, the Gold Watch and Everything (1962) (US)
  Ü: Brigitte Gruß
  Heyne SF & F, 5023: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 1970)
  271 S., ISBN: 3-453-06604-9
  Preis: 10,90 DM
  Titelbild: Karel Thole

 

John D. MacDonald
  Planet der Träumer (1969) (D) (SF)
  Wine of the Dreamers (1951) (US)
  Ü: Wulf H. Bergner
  Heyne SF & F, 3166: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 1956)
  143 S.
  
  Rezension
  
    Helmut Magnana
      Hans Langsteiner (Hrsg.)
      Andromeda SF Magazin 76
 

   

John D. MacDonald
  Planet der Träumer (1956) (D) (SF)
  Wine of the dreamers (1951) (US)
  Ü: Jesco von Puttkamer
  Pabel Utopia Großband, 39: 1. Aufl. (TB) (DE)
  93 S.
  Preis: 1,00 DM
  Titelbild: H.J. Bruck

   

John D. MacDonald
  Planet der Träumer (1964) (D) (SF)
  Wine of the dreamers (1951) (US)
  Ü: Jesco von Puttkamer
  Moewig Terra Extra, 39: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1956)
  63 S.
  Preis: 0,70 DM