Brett McBean - Bücher

Brett McBean
  Die Verdammten (C) (2014) (D) (HO)
  Concrete Jungle / Neighborhood Jungle / Suburban Jungle (2013) (E)
  Ü: Doris Hummel
  Festa Horror, 70: 1. Aufl. (TB) (DE)
  586 S., ISBN: 978-3-86552-292-4
  Preis: 13,95 EU
  Titelbild: Cristina Otero Pascual
 
  Brett McBean
    Der Dschungel aus Beton (2014) (D) (Roman)
    Concrete Jungle (2010) (E)
    200 S.
  Brett McBean
    Der Dschungel der Großstadt (2014) (D) (Roman)
    Suburban Jungle (2013) (E)
    216 S.
  Brett McBean
    Der Dschungel von nebenan (2014) (D) (Roman)
    Neighborhood Jungle (2011) (E)
    169 S.