Ed Morell - Bücher

Ed Morell
  Geheimprojekt Mars (1958) (D) (SF) (?)
  Bethke Unsichtbare Front: 1. Aufl. (LB) (OA)

   

Ed Morell
  Labor Z 17 (1958) (D) (SF)
  Bethke Unsichtbare Front, 2: 1. Aufl. (LB) (OA)
  270 S.
  Serie: Unsichtbare Front, 2

   

Ed Morell
  Der schleichende Tod (1960) (D) (SF) (?)
  Bethke Schatten Unterwelt: 1. Aufl. (LB) (OA)
  271 S.