Robert Rankin - Bücher

Robert Rankin
  Die Akte Brentford (1998) (D) (SF)
  The Brentford Triangle (1982) (E)
  Ü: Axel Merz
  Bastei-Lübbe SF Special, 24247: 1. Aufl. (TB) (DE)
  348 S., ISBN: 3-404-24247-5
  Preis: 94,00 ÖS
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Brentford, 2

 

Robert Rankin
  Der Anti-Papst (1998) (D) (SF)
  The Antipope (1981) (E)
  Ü: Axel Merz
  Bastei-Lübbe SF Special, 24246: 1. Aufl. (TB) (DE)
  317 S., ISBN: 3-404-24246-7
  Preis: 94,00 ÖS
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Brentford, 1
  
  Rezension
  
    Michael Baumgartner
      Michael Leiner (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 175
 

 

Robert Rankin
  Apocalypso (2002) (D) (SF)
  Apocalypso (1998) (E)
  Ü: Axel Merz
  Bastei-Lübbe SF Special, 24299: 1. Aufl. (TB) (DE)
  399 S., ISBN: 3-404-24299-8
  Preis: 7,90 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  
  Rezension
  
    Sabine Lang
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 151
 

 

Robert Rankin
  Die apokalyptischen Schokohasen (2005) (D) (SF)
  The Hollow Chocolate Bunnies of the Apocalypse (2002) (E)
  Ü: Axel Merz
  Bastei-Lübbe SF Special, 24336: 1. Aufl. (TB) (DE)
  445 S., ISBN: 3-404-24336-6
  Preis: 7,90 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  
  Rezension
  
    Karl E. Aulbach
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 195
 

 

Robert Rankin
  Armageddon - Das Menü (2001) (D) (SF)
  They Came and Ate Us: Armageddon II: The B-Movie (1991) (E)
  Ü: Axel Merz
  Bastei-Lübbe SF Special, 24285: 1. Aufl. (TB) (DE)
  444 S., ISBN: 3-404-24285-8
  Preis: 7,62 EU
  Titelbild: Ian Murray
  
  Rezension
  
    Armin Rößler
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 139
 

 

Robert Rankin
  Armageddon - Das Musical (2000) (D) (SF)
  Armageddon - The Musical (1990) (E)
  Ü: Axel Merz
  Bastei-Lübbe SF Special, 24278: 1. Aufl. (TB) (DE)
  410 S., ISBN: 3-404-24278-5
  Preis: 7,62 EU
  Titelbild: Ian Murray
  
  Rezension
  
    Gerd Bedszent
      Hardy Kettlitz (Hrsg.)
      Alien Contact 40
 
    Angelika S. Herzog
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 131
 

 

Robert Rankin
  Armageddon - Das Remake (2001) (D) (SF)
  They Came and Ate Us: Armageddon II: The B-Movie (1991) (E)
  Ü: Axel Merz
  Bastei-Lübbe SF Special, 24292: 1. Aufl. (TB) (DE)
  441 S., ISBN: 3-404-24292-0
  Preis: 7,45 EU
  Titelbild: Ian Murray

 

Robert Rankin
  Das Buch der allerletzten Wahrheiten (1995) (D) (SF)
  The Book of Ultimate Truths (1993) (E)
  Ü: Karsten Singelmann
  Bastei-Lübbe SF Special, 24201: 1. Aufl. (TB) (DE)
  347 S., ISBN: 3-404-24201-7
  Preis: 78,00 ÖS
  Titelbild: Ian Murray
  
  Rezension
  
    Peter Herfurth
      Roland Wilhelm (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 158
 
    Karl E. Aulbach
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 97
 

 

Robert Rankin
  Der Garten unirdischer Gelüste (1997) (D) (SF)
  The Garden of Unearthly Delights (1995) (E)
  Ü: Axel Merz
  Bastei-Lübbe SF Special, 24225: 1. Aufl. (TB) (DE)
  347 S., ISBN: 3-404-24225-4
  Preis: 94,00 ÖS
  Titelbild: Ian Murray
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 112
 
    Christel Scheja
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 131
 
    Martin Höllmann
      Avalon-Verlag (Hrsg.)
      Alien Contact 28
 
    Marion Vrbicky
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 125
 

 

Robert Rankin
  Die größte Show jenseits der Welt (1996) (D) (SF)
  The Greatest Show Off Earth (1994) (E)
  Ü: Axel Merz
  Bastei-Lübbe SF Special, 24210: 1. Aufl. (TB) (DE)
  363 S., ISBN: 3-404-24210-6
  Preis: 74,00 ÖS
  Titelbild: Ian Murray
  
  Rezension
  
    Berit Neumann
      Avalon-Verlag (Hrsg.)
      Alien Contact 24
 

 

Robert Rankin
  Jäger des verlorenen Parkplatzes (1995) (D) (SF)
  Raiders of the Lost Car Park (1994) (E)
  Ü: Karsten Singelmann
  Bastei-Lübbe SF Special, 24204: 1. Aufl. (TB) (DE)
  314 S., ISBN: 3-404-24204-1
  Preis: 78,00 ÖS
  Titelbild: Ian Murray
  
  Rezension
  
    Karl E. Aulbach
      Roland Wilhelm (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 158
 
    Karl E. Aulbach
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 106
 
    Wilko Müller jr.
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 69
 

 

Robert Rankin
  Jenseits von Ealing (1999) (D) (SF)
  East of Ealing (1984) (E)
  Ü: Axel Merz
  Bastei-Lübbe SF Special, 24255: 1. Aufl. (TB) (DE)
  381 S., ISBN: 3-404-24255-6
  Preis: 94,00 ÖS
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Brentford, 3
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 131
 
    Gerd Frey
      Hardy Kettlitz (Hrsg.)
      Alien Contact 35
 

 

Robert Rankin
  Das Kettenlädenmassaker (2000) (D) (SF)
  The Brentford Chainstore Massacre (1997) (E)
  Ü: Axel Merz
  Bastei-Lübbe SF Special, 24271: 1. Aufl. (TB) (DE)
  381 S., ISBN: 3-404-24271-8
  Preis: 109,00 ÖS
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Brentford, 5
  
  Rezension
  
    Dietmar Sievers
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 126
 

 

Robert Rankin
  Kohl des Zorns (1999) (D) (SF)
  The Sprouts of Wrath (1992) (E)
  Ü: Axel Merz
  Bastei-Lübbe SF Special, 24264: 1. Aufl. (TB) (DE)
  442 S., ISBN: 3-404-24264-5
  Preis: 94,00 ÖS
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Brentford, 4
  
  Rezension
  
    Gerd Frey
      Hardy Kettlitz (Hrsg.)
      Alien Contact 38
 
    Mark-Steffan Sielaff
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 121
 

 

Robert Rankin
  Starker Tobak (2004) (D) (SF)
  Snuff Fiction (1999) (E)
  Ü: Axel Merz
  Bastei-Lübbe SF Special, 24324: 1. Aufl. (TB) (DE)
  397 S., ISBN: 3-404-24324-2
  Preis: 6,90 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler

 

Robert Rankin
  Der Tanz der Voodoo-Tasche (2002) (D) (SF)
  The Dance of the Voodoo Handbag (1998) (E)
  Ü: Axel Merz
  Bastei-Lübbe SF Special, 24307: 1. Aufl. (TB) (DE)
  396 S., ISBN: 3-404-24307-2
  Preis: 7,90 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler

 

Robert Rankin
  Warten auf Oho (2003) (D) (SF)
  Waiting for Godalming (2000) (E)
  Ü: Axel Merz
  Bastei-Lübbe SF Special, 24318: 1. Aufl. (TB) (DE)
  335 S., ISBN: 3-404-24318-8
  Preis: 7,90 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler

 

Robert Rankin
  Web Site Story (2003) (D) (SF)
  Web Site Story (2001) (E)
  Ü: Axel Merz
  Bastei-Lübbe SF Special, 24313: 1. Aufl. (TB) (DE)
  446 S., ISBN: 3-404-24313-7
  Preis: 7,90 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Brentford, 6

 

Robert Rankin
  Der wundersamste Mensch, der jemals lebte (1996) (D) (SF)
  The Most Amazing Man Who Ever Lived (1995) (E)
  Ü: Axel Merz
  Bastei-Lübbe SF Special, 24216: 1. Aufl. (TB) (DE)
  348 S., ISBN: 3-404-24216-5
  Preis: 74,00 ÖS
  Titelbild: Ian Murray