Karlheinz Reeg - Bücher

Karlheinz Reeg
  Das Achat-Schwert (2003) (D) (SF)
  Hary-Production Ad Astra, 43: 1. Aufl. (RH) (OA)
  48 S.
  Preis: 5,00 EU
  Titelbild: Ludger Otten

   

Karlheinz Reeg, Thomas Maul
  Die Droge des Lebens (2004) (D) (SF)
  Hary-Production Gaarson-Gate, 53: 1. Aufl. (RH) (OA)
  57 S.
  Preis: 5,00 EU
  Titelbild: Gerhard Börnsen
  Serie: Gaarson Gate, 53
 
  Wilfried A. Hary
    Vorwort (2004) (D) (Vorwort)
    2 S.

   

Karlheinz Reeg, Thomas Maul
  Dürrast (2004) (D) (SF)
  Hary-Production Gaarson-Gate, 50: 1. Aufl. (RH) (OA)
  59 S.
  Preis: 5,00 EU
  Titelbild: Gerhard Börnsen
  Serie: Gaarson Gate, 50

   

Karlheinz Reeg, Peter Blessing, Thomas Maul
  Der Erzmagier (2006) (D) (SF)
  Hary-Production Ad Astra, 87: 1. Aufl. (GB) (OA)
  68 S.
  Preis: 5,00 EU
  Titelbild: Holger Möllers
 
  Wilfried A. Hary
    Nachwort (2006) (D) (Nachwort)
    1 S.

   

Karlheinz Reeg
  Gestrandet (2002) (D) (SF)
  Hary-Production Ad Astra, 40: 1. Aufl. (RH) (OA)
  46 S.
  Preis: 5,00 EU
  Titelbild: Ludger Otten
  Serie: Raumschiff Wilde Hilde, 1

   

Karlheinz Reeg
  Gestrandet (2018) (D) (SF) (?)
  Hary-Production Ad Astra, 40: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2002)
  74 S., ISBN: 978-1-7296-7743-8
  Preis: 5,64 EU
  Titelbild: Gerhard Börnsen
  Serie: Raumschiff Wilde Hilde, 1

 

Karlheinz Reeg, Thomas Maul
  Götter aus Eis (2005) (D) (SF)
  Hary-Production Gaarson-Gate, 54: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
  Preis: 5,00 EU
  Titelbild: Gerhard Börnsen
  Serie: Gaarson Gate, 54
  Anmerkung: Fehldruck am Cover: Januar 2006
 
  Wilfried A. Hary
    Vorwort (2005) (D) (Vorwort)
    2 S.

   

Karlheinz Reeg
  Grenzgänger (2010) (D) (SF)
  Hary-Production Ad Astra TB, 5: 1. Aufl. (TB) (OA)
  225 S.
  Preis: 9,80 EU
  Titelbild: Lothar Bauer

   

Karlheinz Reeg
  Grenzgänger (2016) (D) (SF) (?)
  Hary-Production Ad Astra TB, 5: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2010)
  240 S., ISBN: 978-1-5309-7615-7
  Preis: 12,95 EU
  Titelbild: Lothar Bauer

 

Karlheinz Reeg
  In den Tiefen des Mars (2001) (D) (SF)
  Hary-Production Ad Astra, 29: 1. Aufl. (RH) (OA)
  48 S.
  Preis: 5,00 EU
  Titelbild: Ludger Otten
  Serie: Marselfe, 2

   

Karlheinz Reeg, Thomas Maul
  Das kalte Tor (2004) (D) (SF)
  Hary-Production Gaarson-Gate, 51: 1. Aufl. (RH) (OA)
  60 S.
  Preis: 5,00 EU
  Titelbild: Gerhard Börnsen
  Serie: Gaarson Gate, 51

   

Karlheinz Reeg, Thomas Maul
  Keltokoi (2004) (D) (SF)
  Hary-Production Gaarson-Gate, 52: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 5,00 EU
  Titelbild: Gerhard Börnsen
  Serie: Gaarson Gate, 52
 
  Wilfried A. Hary
    Vorwort (2004) (D) (Vorwort)
    2 S.

   

Karlheinz Reeg, Thomas Maul
  Der lange Weg zur Erde (2005) (D) (SF)
  Hary-Production Gaarson-Gate, 55: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
  Preis: 5,00 EU
  Titelbild: Gerhard Börnsen
  Serie: Gaarson Gate, 55
 
  Wilfried A. Hary
    Vorwort (2005) (D) (Vorwort)
    2 S.

   

Karlheinz Reeg
  Die Marselfe (2001) (D) (SF)
  Hary-Production Ad Astra, 20: 1. Aufl. (RH) (OA)
  46 S.
  Preis: 9,80 DM
  Titelbild: Ludger Otten
  Serie: Marselfe, 1
  
  Rezension
  
    Dirk Van den Boom
      Martin Kempf (Hrsg.)
      Fandom Observer 142
 

   

Karlheinz Reeg
  Meuterei 1 (2006) (D) (SF)
  Hary-Production Ad Astra, 79: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
  Preis: 5,00 EU
  Titelbild: Christel Scheja

   

Karlheinz Reeg
  Meuterei 2 (2006) (D) (SF)
  Hary-Production Ad Astra, 80: 1. Aufl. (RH) (OA)
  67 S.
  Preis: 5,00 EU
  Titelbild: Christel Scheja

   

Karlheinz Reeg, Rainer Innreiter
  Neumicro (C) (2004) (D) (SF)
  Hary-Production Ad Astra, 62: 1. Aufl. (RH) (OA)
  60 S.
  Preis: 5,00 EU
  Titelbild: Michael Lontke
 
  Rainer Innreiter
    Die Coke-Invasion (2004) (D)
    11 S.
  Rainer Innreiter
    No Roosevelt (2004) (D)
    8 S.
  Karlheinz Reeg
    Neumicro (2004) (D)
    41 S.

   

Karlheinz Reeg
  Das Smaragd-Schiff (2005) (D) (SF)
  Hary-Production Ad Astra, 70: 1. Aufl. (RH) (OA)
  65 S.
  Preis: 5,00 EU
  Titelbild: Holger Möllers
  
  Rezension
  
    Petra Weddehage
      Michael Haitel (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 231
 

   

Karlheinz Reeg, W.A. Travers
  Die Sternenkrieger (C) (2016) (D) (SF) (?)
  Hary-Production Ad Astra TB, 6: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2010)
  238 S., ISBN: 978-1-5349-3251-7
  Preis: 12,95 EU
  Titelbild: Lothar Bauer
 
  Karlheinz Reeg
    Uranus (2010) (D) (Roman)
  W.A. Travers
    Die Sternenkrieger (2010) (D) (Roman)

 

Karlheinz Reeg
  Torwege (2009) (D) (SF)
  Hary-Production Ad Astra, 119: 1. Aufl. (GB) (OA)
  121 S.
  Preis: 6,90 EU
  Titelbild: Gerhard Börnsen

   

Karlheinz Reeg
  Transmitter (2008) (D) (SF)
  Hary-Production Ad Astra, 104: 1. Aufl. (GB) (OA)
  66 S.
  Preis: 5,00 EU
  Titelbild: Lothar Bauer
 
  Wilfried A. Hary
    Leserkontakt (2008) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.

   

Karlheinz Reeg, W.A. Travers
  Uranus / Die Sternenkrieger (C) (2010) (D) (SF)
  Hary-Production Ad Astra TB, 6: 1. Aufl. (TB) (OA)
  251 S.
  Preis: 12,95 EU
  Titelbild: Lothar Bauer
 
  Karlheinz Reeg
    Uranus (2010) (D)
    99 S.
  W.A. Travers
    Die Sternenkrieger (2010) (D)
    146 S.

   

Karlheinz Reeg
  Die verborgene Macht (2002) (D) (SF)
  Hary-Production Ad Astra, 33: 1. Aufl. (RH) (OA)
  49 S.
  Preis: 5,00 EU
  Titelbild: Gerhard Börnsen