Lisa-Marie Reuter - Bücher

Lisa-Marie Reuter
  Exit this City (2021) (D) (SF) (?)
  Fischer Tor, 70482: 1. Aufl. (TB) (OA)
  432 S., ISBN: 978-3-596-70482-8
  Preis: 16,99 EU

 

Lisa-Marie Reuter
  Die Herrschaft der Xarquen (2016) (D) (F) (?)
  epubli Allgemeine Reihe, 3897: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2013)
  604 S., ISBN: 978-3-7418-3897-2
  Preis: 15,99 EU

 

Lisa-Marie Reuter
  Die Herrschaft der Xarquen (2013) (D) (F) (?)
  perpetuum Allgemeine Reihe, 86: 1. Aufl. (TB) (OA)
  698 S., ISBN: 978-3-9813638-6-9
  Preis: 12,90 EU

 

Lisa-Marie Reuter
  Pongo und die Elfenverschwörung (2021) (D) (F) (?)
  epubli Allgemeine Reihe, 9279: 1. Aufl. (TB) (OA)
  604 S., ISBN: 978-3-7502-9279-6
  Preis: 17,50 EU
  Serie: Pärloniversum