A.R. Rodin - Bücher

A.R. Rodin
  Der achte Kontinent (2015) (D) (SF)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 2706: 1. Aufl. (TB) (OA)
  555 S., ISBN: 978-1-5123-2706-9
  Preis: 14,97 EU
  Serie: Der Achte Kontinent

 

A.R. Rodin
  Die Flucht (2014) (D) (SF)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 3787: 1. Aufl. (TB) (OA)
  274 S., ISBN: 978-1-5007-3787-0
  Preis: 9,50 EU
  Serie: Der Achte Kontinent, 1

 

A.R. Rodin
  Science Fiction Kurzgeschichten (C) (2013) (D) (SF)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 9394: 1. Aufl. (TB) (OA)
  275 S., ISBN: 978-1-4959-9394-7
  Preis: 9,50 EU
 
  A.R. Rodin
    Drohnen-Fieber (2013) (D)
    60 S.
  A.R. Rodin
    Der gestohlene Körper (2013) (D)
    30 S.
  A.R. Rodin
    Die letzte Entscheidung (2013) (D)
    70 S.
  A.R. Rodin
    Der unbekannte Feind (2013) (D)
    51 S.
  A.R. Rodin
    Verkaufte Gedanken (2013) (D)
    25 S.
  A.R. Rodin
    Der vierte Planet (2013) (D)
    36 S.