Aaron Rosenberg - Bücher

Aaron Rosenberg
  Im Strom der Dunkelheit (2008) (D) (F)
  Tides of Darkness (2007) (US)
  Ü: Mick Schnelle
  Panini World of Warcraft, 3: 1. Aufl. (TB) (DE)
  342 S., ISBN: 978-3-8332-1640-4
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: Glenn Rane
  Serie: World of Warcraft, 3

 

Aaron Rosenberg
  Im Strom der Dunkelheit (2018) (D) (F)
  Tides of Darkness (2007) (US)
  Ü: Mick Schnelle
  Panini World of Warcraft, 3: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2008)
  336 S., ISBN: 978-3-8332-3633-4
  Preis: 15,00 EU
  Serie: World of Warcraft, 3

 

Aaron Rosenberg, Christie Golden
  Jenseits des dunklen Portals (2008) (D) (F)
  Beyond the Dark Portal (2008) (US)
  Ü: Mick Schnelle
  Panini World of Warcraft, 4: 1. Aufl. (TB) (DE)
  409 S., ISBN: 978-3-8332-1791-3
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: Glenn Rane
  Serie: World of Warcraft, 4
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Michael Haitel (Hrsg.)
      AndroXine 2
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2009/02
 

 

Aaron Rosenberg, Christie Golden
  Jenseits des dunklen Portals (2019) (D) (F) (?)
  Beyond the Dark Portal (2008) (US)
  Ü: Mick Schnelle
  Panini World of Warcraft, 4: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2008)
  416 S., ISBN: 978-3-8332-3778-2
  Preis: 15,00 EU
  Serie: World of Warcraft, 4

 

Aaron Rosenberg
  Die Königin der Klingen (2007) (D) (SF)
  Queen of Blades (2006) (US)
  Ü: Anja Heppelmann
  Panini Starcraft, 4: 1. Aufl. (TB) (DE)
  377 S., ISBN: 978-3-8332-1460-8
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: Glenn Rane
  Serie: Starcraft, 4

 

Keith R.A. DeCandido, Scott Ciencin, Dave Galanter, Dan
  Jolley, Aaron Rosenberg
  Wunder dauern etwas länger (C) (2016) (D) (SF) (?)
  Some Assembly Required (US)
  Ü: Susanne Picard
  Cross Cult Star Trek Corps Eng., 3: 1. Aufl. (TB) (DE)
  380 S., ISBN: 978-3-95981-158-3
  Preis: 14,00 EU
  Serie: Enterprise - Corps of Engineers, 3