Stephan Russbült - Bücher

Stephan Russbült
  Blutiger Winter (2009) (D) (F)
  Bastei-Lübbe Fantasy, 28537: 1. Aufl. (PB) (OA)
  589 S., ISBN: 978-3-404-28537-2
  Preis: 14,00 EU
  Illustriert von: Daniel Ernle
  Serie: Oger
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      R. Gustav Gaisbauer (Hrsg.)
      Fantasia 266
 

 

Stephan Russbült
  Dämonengold (2011) (D) (F)
  Bastei-Lübbe SF & F, 20001: 1. Aufl. (PB) (OA)
  559 S., ISBN: 978-3-404-20001-6
  Preis: 14,00 EU
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

Stephan Russbült
  Dämonenzeit (2011) (D) (F)
  Bastei-Lübbe SF & F, 20637: 1. Aufl. (PB) (OA)
  575 S., ISBN: 978-3-404-20637-7
  Preis: 14,00 EU
  Titelbild: Oliver Wetter
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Petra Weddehage
      Nils Hirseland (Hrsg.)
      Terracom 141
 

 

Stephan Russbült
  Der Düsterkrallenwald (2013) (D) (F)
  Bastei-Lübbe SF & F, 20743: 1. Aufl. (PB) (OA)
  559 S., ISBN: 978-3-404-20743-5
  Preis: 14,00 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

Stephan Russbült
  Laferus (2012) (D) (F)
    Untertitel: Zwei Hufe für eine Mahlzeit
  Ulrich Burger, 10: 1. Aufl. (TB) (OA)
  205 S., ISBN: 978-3-943378-00-9
  Preis: 11,00 EU
  Titelbild: Vee-Jas
  Illustriert von: Vee-Jas

 

Stephan Russbült
  Lord Limbus (2015) (D) (F)
  Bastei-Lübbe SF & F, 20794: 1. Aufl. (PB) (OA)
  447 S., ISBN: 978-3-404-20794-7
  Preis: 14,00 EU
  Titelbild: Anton Kokarev
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

Stephan Russbült
  Die Oger (2008) (D) (F)
  Bastei-Lübbe Fantasy, 28521: 1. Aufl. (PB) (OA)
  494 S., ISBN: 978-3-404-28521-1
  Preis: 14,00 EU
  Titelbild: Oleg Korzh
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 220
 
    Erik Schreiber
      Michael Haitel (Hrsg.)
      AndroXine 1
 
    Manfred Roth
      Hermann Ritter (Hrsg.)
      Magira Jahrbuch zur Fantasy 2009
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2008/09
 

 

Stephan Russbült
  Die Oger (2011) (D) (F)
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20635: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2008)
  494 S., ISBN: 978-3-404-20635-3
  Preis: 8,99 EU
  Titelbild: Oleg Korzh
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Deutsche Phantastik 2012: R - Z
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2012/11
 

 

Stephan Russbült
  Der Rubin der Oger (2008) (D) (F)
  Bastei-Lübbe Fantasy, 28523: 1. Aufl. (PB) (OA)
  479 S., ISBN: 978-3-404-28523-5
  Preis: 14,00 EU
  Titelbild: Varavin
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Michael Haitel (Hrsg.)
      AndroXine 1
 
    Erik Schreiber
      Hermann Ritter (Hrsg.)
      Magira Jahrbuch zur Fantasy 2009
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2008/11
 

 

Stephan Russbült
  Der Rubin der Oger (2012) (D) (F)
  Bastei-Lübbe SF & F, 20658: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2008)
  479 S., ISBN: 978-3-404-20658-2
  Preis: 8,99 EU
  Titelbild: Viktor Titow
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik