Anja-Carina Taurisano - Bücher

Anja-Carina Taurisano
  Domhan Dragan (2022) (D) (F) (?)
  Angelnova Allgemeine Reihe, 112: 1. Aufl. (TB) (OA)
  336 S., ISBN: 978-3-987200-12-0
  Preis: 17,90 EU

 

Anja-Carina Taurisano
  Tilflukt: Wenn Götter das Leben planen (2023) (D) (F) (?)
  tredition Allgemeine Reihe, 95816: 1. Aufl. (TB) (OA)
    Auflage-Anm.: Großdruck
  380 S., ISBN: 978-3-347-95816-6
  Preis: 19,99 EU