Mike Tucker - Bücher

Trevor Baxendale, Chris Boucher, Stephen Cole, Terrance
  Dicks, Robert Perry, Justin Richards, Gary Russell, Mike
  Tucker
  Doctor Who Monster-Edition (C) (2021) (D) (SF) (?)
   (E)
  Ü: Bernd Sambale
  Cross Cult Allgemeine Reihe, 2621: 1. Aufl. (SB) (NZ)
  2578 S., ISBN: 978-3-96658-621-4
  Preis: 99,00 EU
  Serie: Doctor Who - Monster

 

Mike Tucker, Robert Perry
  Der fremde Feind (2020) (D) (SF) (?)
  Illegal Alien (2014) (E)
  Ü: Bernd Sambale
  Cross Cult Allgemeine Reihe, 1018: 1. Aufl. (TB) (DE)
  343 S., ISBN: 978-3-96658-018-2
  Preis: 14,00 EU
  Serie: Doctor Who - Monster, 2

 

Mike Tucker
  Der kriechende Schrecken (2016) (D) (SF) (?)
  The Crawling Terror (2014) (E)
  Ü: Susanne Döpke
  Cross Cult Allgemeine Reihe, 804: 1. Aufl. (TB) (DE)
  261 S., ISBN: 978-3-86425-804-6
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Doctor Who