Übersetzungen von Peter Robert: Bücher

Amazon
  

Peter Robert
  Stephen Baxter
  Artefakt - Sterneningenieure (2022) (D) (SF)
  World Engines - Creator (2020) (E)
  Heyne Allgemeine Reihe, 32075: 1. Aufl. (TB) (DE)
  670 S., ISBN: 978-3-453-32075-8

 
Amazon
  

Peter Robert
  Stephen Baxter
  Artefakt - Sternenpforte (2020) (D) (SF)
  World Engines - Destroyer (2019) (E)
  Heyne Allgemeine Reihe, 32074: 1. Aufl. (TB) (DE)
  719 S., ISBN: 978-3-453-32074-1

 
Amazon
  

Peter Robert
  Stephen Baxter
  Diktator (2008) (D) (AH)
  Weaver (2008) (E)
  Heyne SF & F, 52426: 1. Aufl. (TB) (DE)
  607 S., ISBN: 978-3-453-52426-2

 
Amazon
  

Peter Robert
  Stephen Baxter
  Das Ende der Menschheit (2017) (D) (SF)
  The Massacre of Mankind (2017) (E)
  Heyne Allgemeine Reihe, 31845: 1. Aufl. (PB) (DE)
  588 S., ISBN: 978-3-453-31845-8

 
Amazon
  

Peter Robert
  Stephen Baxter
  Eroberer (2007) (D) (AH)
  Conqueror (2007) (E)
  Heyne SF & F, 52300: 1. Aufl. (TB) (DE)
  560 S., ISBN: 978-3-453-52300-5

 
Amazon
  

Peter Robert
  Stephen Baxter
  Imperator (2007) (D) (AH)
  Emperor (2006) (E)
  Heyne SF & F, 52247: 1. Aufl. (TB) (DE)
  572 S., ISBN: 978-3-453-52247-3

 
Amazon
  

Peter Robert
  Stephen Baxter
  Die letzte Arche (2011) (D) (SF)
  Ark (2009) (E)
  Heyne Allgemeine Reihe, 26657: 1. Aufl. (TB) (DE)
  687 S., ISBN: 978-3-453-26657-5

 
Amazon
  

Peter Robert
  Stephen Baxter
  Die letzte Flut (2009) (D) (SF)
  Flood (2008) (E)
  Heyne Allgemeine Reihe, 26630: 1. Aufl. (HC) (DE)
  751 S., ISBN: 978-3-453-26630-8

 
Amazon
  

Peter Robert
  Stephen Baxter, Alastair Reynolds
  Die Medusa-Chroniken (2016) (D) (SF)
  The Medusa Chronicles (2016) (E)
  Heyne Allgemeine Reihe, 31784: 1. Aufl. (PB) (DE)
  590 S., ISBN: 978-3-453-31784-0

 
Amazon
  

Peter Robert
  Stephen Baxter
  Navigator (2008) (D) (AH)
  Navigator (2007) (E)
  Heyne SF & F, 52371: 1. Aufl. (TB) (DE)
  586 S., ISBN: 978-3-453-52371-5

 
Amazon
  

Peter Robert
  Stephen Baxter
  Obelisk (C) (2019) (D) (SF)
  Obelisk (2016) (E)
  Heyne Allgemeine Reihe, 31945: 1. Aufl. (TB) (DE)
  512 S., ISBN: 978-3-453-31945-5

 
Amazon
  

Peter Robert
  Stephen Baxter
  Der Orden (2005) (D) (SF)
  Coalescent (2003) (E)
  Heyne SF & F, 52012: 1. Aufl. (TB) (DE)
  638 S., ISBN: 3-453-52012-2

 
Amazon
  

Peter Robert
  Stephen Baxter
  proxima (2014) (D) (SF)
  Proxima (2013) (E)
  Heyne Allgemeine Reihe, 31579: 1. Aufl. (TB) (DE)
  669 S., ISBN: 978-3-453-31579-2

 
Amazon
  

Peter Robert
  Stephen Baxter
  Sternenkinder (2005) (D) (SF)
  Exultant (2004) (E)
  Heyne SF & F, 52101: 1. Aufl. (TB) (DE)
  703 S., ISBN: 3-453-52101-3

 
Amazon
  

Peter Robert
  Stephen Baxter
  Transzendenz (2006) (D) (SF)
  Transcendent (2005) (E)
  Heyne SF & F, 52189: 1. Aufl. (TB) (DE)
  698 S., ISBN: 978-3-453-52189-6

 
Amazon
  

Peter Robert
  Stephen Baxter
  Ultima (2015) (D) (SF)
  Ultima (2014) (E)
  Heyne Allgemeine Reihe, 31639: 1. Aufl. (TB) (DE)
  734 S., ISBN: 978-3-453-31639-3

 
Amazon
  

Peter Robert
  Greg Bear
  Königin der Engel (1993) (D) (SF)
  Queen of angels (1990) (US)
  Heyne SF & F, 4954: 1. Aufl. (TB) (DE)
  623 S., ISBN: 3-453-06195-0

 
Amazon
  

Peter Robert
  Ben Bova
  Mars (1999) (D) (SF)
  Mars (1992) (US)
  Heyne SF & F, 6332: 1. Aufl. (TB) (DE)
  781 S., ISBN: 3-453-16174-2

 
Amazon
  

Peter Robert
  Ben Bova
  Mars (2016) (D) (SF) (?)
  Mars (1992) (US)
  Heyne Allgemeine Reihe, 31774: 1. Aufl. (PB) (ND) (EA: 1999)
  800 S., ISBN: 978-3-453-31774-1

 
Amazon
  

Peter Robert
  Ben Bova
  Rückkehr zum Mars (2001) (D) (SF)
  Return to Mars (1999) (US)
  Heyne SF & F, 6375: 1. Aufl. (TB) (DE)
  688 S., ISBN: 3-453-18769-5

 
Amazon
  

Peter Robert
  Caleb Carr
  Die Täuschung (2003) (D) (SF)
  Killing Time (2000) (US)
  Heyne Allgemeine Reihe, 13702: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2001)
  334 S., ISBN: 3-453-86512-X

 
Amazon
  

Peter Robert
  Mary Corran
  Allmächtiges Licht (1996) (D) (F)
  Imperial Light (1994) (E)
  Heyne SF & F, 4394: 1. Aufl. (TB) (DE)
  557 S., ISBN: 3-453-10963-5

 
Amazon
  

Peter Robert
  Leonard Daventry
  Erinnert euch an uns (1987) (D) (SF)
  You must remember us ... ? (1980) (E)
  Heyne SF & F, 4442: 1. Aufl. (TB) (DE)
  221 S., ISBN: 3-453-00960-6

 
Amazon
  

Peter Robert
  Lyon Sprague De Camp
  Der Stein der Weisen (1987) (D) (SF)
  Solomon's stone (1942) (US)
  Ullstein SF, 31158: 1. Aufl. (TB) (DE)
  157 S., ISBN: 3-548-31158-X

 
Amazon
  

Peter Robert
  Philip K. Dick
  Radio freies Albemuth (1987) (D) (SF)
  Radio Free Albemuth (1985) (US)
  Moewig SF, 3746: 1. Aufl. (TB) (DE)
  269 S., ISBN: 3-8118-3746-X

 
Amazon
  

Peter Robert
  Karen Joy Fowler
  Künstliche Dinge (C) (1991) (D) (SF)
  Artificial things (1986) (US)
  Heyne SF & F, 4821: 1. Aufl. (TB) (DE)
  284 S., ISBN: 3-453-05010-X

 
Amazon
  

Reinhard Heinz, Peter Robert
  William Gibson
  Count Zero (2021) (D) (SF) (?)
  Count Zero (1986) (US)
  Klett-Cotta Tropen, 50487: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1988)
  352 S., ISBN: 978-3-608-50487-3

 
Amazon
  

Reinhard Heinz, Peter Robert
  William Gibson
  Cyberspace (C) (2002) (D) (SF)
  Burning Chrome (1986) (US)
  Heyne SF & F, 8214: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1988)
  251 S., ISBN: 3-453-21526-5

 
Amazon
  

Peter Robert
  William Gibson
  Futurematic (2002) (D) (SF)
  All Tomorrow's Parties (1999) (US)
  Heyne SF & F, 6437: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2000)
  395 S., ISBN: 3-453-86329-1

 
Amazon
  

Peter Robert
  William Gibson
  Futurematic (2000) (D) (SF)
  All Tomorrow's Parties (1999) (US)
  Rogner & Bernhard, 209: 1. Aufl. (HC) (DE)
  362 S., ISBN: 3-8077-0209-1

 
Amazon
  

Peter Robert
  William Gibson
  Idoru (1999) (D) (SF)
  Idoru (1996) (US)
  Heyne SF & F, 6315: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1997)
  333 S., ISBN: 3-453-15636-6

 
Amazon
  

Peter Robert
  William Gibson
  Idoru (2002) (D) (SF)
  Idoru (1996) (US)
  Heyne SF & F, 6436: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1997)
  333 S., ISBN: 3-453-86328-3

 
Amazon
  

Peter Robert
  William Gibson
  Idoru (1997) (D) (SF)
  Idoru (1996) (US)
  Rogner & Bernhard, 307: 1. Aufl. (HC) (DE)
  312 S., ISBN: 3-8077-0307-1

 
Amazon
  

Reinhard Heinz, Peter Robert
  William Gibson
  Mona Lisa Overdrive (2021) (D) (SF) (?)
  Mona Lisa Overdrive (1988) (US)
  Klett-Cotta Tropen, 50486: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1989)
  352 S., ISBN: 978-3-608-50486-6

 
Amazon
  

Reinhard Heinz, Peter Robert
  William Gibson
  Neuromancer (2021) (D) (SF) (?)
  Neuromancer (1984) (US)
  Klett-Cotta Tropen, 50488: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1987)
  368 S., ISBN: 978-3-608-50488-0

 
Amazon
  

Reinhard Heinz, Peter Robert
  William Gibson
  Die Neuromancer-Trilogie (C) (2010) (D) (SF)
  Neuromancer / Count Zero / Mona Lisa Overdrive (1988) (US)
  Heyne SF & F, 52615: 1. Aufl. (PB) (NZ)
  992 S., ISBN: 978-3-453-52615-0

 
Amazon
  

Reinhard Heinz, Peter Robert
  William Gibson
  Die Neuromancer-Trilogie (C) (2014) (D) (SF) (?)
  Neuromancer / Count Zero / Mona Lisa Overdrive (1988) (US)
  Heyne Allgemeine Reihe, 31598: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  1040 S., ISBN: 978-3-453-31598-3

 
Amazon
  

Reinhard Heinz, Peter Robert
  William Gibson
  Die Neuromancer-Trilogie (C) (2001) (D) (SF) (?)
  Neuromancer / Count Zero / Mona Lisa Overdrive (1988) (US)
  Heyne SF & F, 8202: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  1004 S., ISBN: 3-453-16410-5

 
Amazon
  

Peter Robert
  William Gibson
  Virtuelles Licht (1996) (D) (SF)
  Virtual Light (1993) (US)
  Heyne SF & F, 5355: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1993)
  364 S., ISBN: 3-453-11875-8

 
Amazon
  

Peter Robert
  William Gibson
  Virtuelles Licht (2002) (D) (SF)
  Virtual Light (1993) (US)
  Heyne SF & F, 6435: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1993)
  364 S., ISBN: 3-453-86327-5

 
Amazon
  

Peter Robert
  William Gibson
  Virtuelles Licht (1993) (D) (SF) (?)
  Virtual Light (1993) (US)
  Rogner & Bernhard Zweitausendeins, 281: 1. Aufl. (HC) (DE)
  326 S., ISBN: 3-8077-0281-4

 
Amazon
  

Peter Robert
  John Gribbin
  Vater der Menschheit (1991) (D) (SF)
  Father to the man (1989) (E)
  Heyne SF & F, 4800: 1. Aufl. (TB) (DE)
  234 S., ISBN: 3-453-05005-3

 
Amazon
  

Peter Robert
  Karen Haber (Hrsg.)
  Das Geheimnis der Matrix (2003) (D) (SF)
  Exploring the Matrix (2003) (US)
  Heyne SF & F, 6447: 1. Aufl. (TB) (DE)
  239 S., ISBN: 3-453-87048-4

 
Amazon
  

Peter Robert
  Charlie Higson
  Die Feinde (2014) (D) (SF) (?)
  The Enemy (2009) (E)
  Heyne Allgemeine Reihe, 31465: 1. Aufl. (TB) (DE)
  480 S., ISBN: 978-3-453-31465-8

 
Amazon
  

Kurt Bracharz, Gabrielle Hausemer, Georges Hausemer,
  Margret Krätzig, Hendrik P. Linckens, Marianne Linckens,
  Peter Robert
  Wolfgang Jeschke (Hrsg.)
  Die Vergangenheit der Zukunft (1998) (D) (SF)
   (MX)
  Heyne SF & F, 5950: 1. Aufl. (TB) (OA)
  572 S., ISBN: 3-453-13337-4

 
Amazon
  

Peter Robert
  Stephen King
  Atlantis (2001) (D) (HO)
  Hearts in Atlantis (1999) (US)
  Heyne Allgemeine Reihe, 13208: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1999)
  624 S., ISBN: 3-453-17748-7

 
Amazon
  

Peter Robert
  Cyril M. Kornbluth
  Schwarze Dynastie (1986) (D) (SF)
  The Syndic (1953) (US)
  Bastei-Lübbe SF Bestseller, 22087: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 1957)
  222 S., ISBN: 3-404-22087-0

 
Amazon
  

Peter Robert
  Nancy Kress
  Schädelrose (1994) (D) (F)
  Brainrose (1990) (US)
  Heyne SF & F, 5154: 1. Aufl. (TB) (DE)
  396 S., ISBN: 3-453-07771-7

 
Amazon
  

Peter Robert
  George R.R. Martin
  Armageddon Rock (1989) (D) (SF)
  Armageddon Rag (1983) (US)
  Heyne SF & F, 4595: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1986)
  555 S., ISBN: 3-453-03461-9

 
Amazon
  

Peter Robert
  George R.R. Martin
  Armageddon Rock (2014) (D) (SF)
  Armageddon Rag (1983) (US)
  Golkonda Allgemeine Reihe, 135: 1. Aufl. (PB) (ND) (EA: 1986)
  391 S., ISBN: 978-3-944720-35-7

 
Amazon
  

Peter Robert
  George R.R. Martin
  Armageddon Rock (2016) (D) (SF) (?)
  Armageddon Rag (1983) (US)
  Heyne Allgemeine Reihe, 31805: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1986)
  576 S., ISBN: 978-3-453-31805-2

 
Amazon
  

Peter Robert
  George R.R. Martin
  Armageddon Rock (1986) (D) (SF) (?)
  Armageddon Rag (1983) (US)
  Fantasy Productions, 501: 1. Aufl. (HC) (DE)
  460 S., ISBN: 3-89064-501-1

 
Amazon
  

Peter Robert
  Ian McDonald
  Herzen, Hände und Stimmen (1993) (D) (SF)
  Hearts, hands and voices (1993) (E)
  Heyne SF & F, 5009: 1. Aufl. (TB) (DE)
  463 S., ISBN: 3-453-06588-3

 
Amazon
  

Peter Robert
  John Meaney
  Dunkles Blut (2008) (D) (SF)
  Dark Blood (2007) (E)
  Heyne SF & F, 52323: 1. Aufl. (TB) (DE)
  525 S., ISBN: 978-3-453-52323-4

 
Amazon
  

Peter Robert
  John Meaney
  Tristopolis (2007) (D) (SF)
  Bone Song (2007) (E)
  Heyne SF & F, 52295: 1. Aufl. (TB) (DE)
  509 S., ISBN: 978-3-453-52295-4

 
Amazon
  

Heiko Langhans, Peter Robert
  Kirk Mitchell
  Germanicus (C) (1998) (D) (AH)
  Procurator / New Barbarians / Cry Republic (1989) (US)
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23204: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  976 S., ISBN: 3-404-23204-6

 
Amazon
  

Peter Robert
  Kirk Mitchell
  Procurator (1988) (D) (AH)
  Procurator (1984) (US)
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23085: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1986)
  288 S., ISBN: 3-404-23085-X

 
Amazon
  

Peter Robert
  Naomi Mitchison
  Lösung Drei (1984) (D) (SF)
  Solution Three (1975) (E)
  Bastei-Lübbe SF Bestseller, 22073: 1. Aufl. (TB) (DE)
  189 S., ISBN: 3-404-22073-0

 
Amazon
  

Peter Robert
  James Morrow
  Der Kontinent der Lügen (1992) (D) (SF)
  The continent of lies (1984) (US)
  Heyne SF & F, 4925: 1. Aufl. (TB) (DE)
  362 S., ISBN: 3-453-05846-1

 
Amazon
  

Peter Robert
  Al Robertson
  Dunkler Orbit (2017) (D) (SF)
  Crashing Heaven (2015) (E)
  Heyne Allgemeine Reihe, 31670: 1. Aufl. (TB) (DE)
  510 S., ISBN: 978-3-453-31670-6

 
Amazon
  

Peter Robert
  Kim Stanley Robinson
  Antarktika (2001) (D) (SF)
  Antarctica (1997) (US)
  Heyne SF & F, 8307: 1. Aufl. (PB) (DE)
  687 S., ISBN: 3-453-18779-2

 
Amazon
  

Peter Robert
  Kim Stanley Robinson
  Die Marsianer (2002) (D) (SF)
  The Martians (1999) (US)
  Heyne SF & F, 6422: 1. Aufl. (TB) (DE)
  558 S., ISBN: 3-453-21355-6

 
Amazon
  

Peter Robert
  Kristine Kathryn Rusch
  Fremde Einflüsse (1997) (D) (SF)
  Alien Influences (1994) (US)
  Heyne SF & F, 5639: 1. Aufl. (HC) (DE)
  461 S., ISBN: 3-453-11897-9

 
Amazon
  

Peter Robert
  Lewis Shiner
  Frontera (1991) (D) (SF)
  Frontera (1984) (US)
  Heyne SF & F, 4834: 1. Aufl. (TB) (DE)
  287 S., ISBN: 3-453-05020-7

 
Amazon
  

Peter Robert
  John Shirley
  Eclipse (1991) (D) (SF)
  Eclipse (1985) (US)
  Heyne SF & F, 4721: 1. Aufl. (TB) (DE)
  490 S., ISBN: 3-453-04306-5

 
Amazon
  

Peter Robert
  John Shirley
  Eclipse Corona (1991) (D) (SF)
  Eclipse Corona (1990) (US)
  Heyne SF & F, 4723: 1. Aufl. (TB) (DE)
  458 S., ISBN: 3-453-04461-4

 
Amazon
  

Peter Robert
  John Shirley
  Eclipse Penumbra (1991) (D) (SF)
  Eclipse Penumbra (1988) (US)
  Heyne SF & F, 4722: 1. Aufl. (TB) (DE)
  462 S., ISBN: 3-453-04307-3

 
Amazon
  

Peter Robert, Kirsten Gleinig
  John Shirley
  Eclipse: Feuersturm (2004) (D) (SF)
  Eclipse Corona (2000) (US)
  Argument Social Fantasies, 5009: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 1991)
  317 S., ISBN: 3-88619-340-3

 
Amazon
  

Peter Robert, Dietmar Dath
  John Shirley
  Eclipse: Halbschatten (2002) (D) (SF)
  Eclipse Penumbra (2000) (US)
  Argument Social Fantasies, 5008: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 1991)
  285 S., ISBN: 3-88619-972-X

 
Amazon
  

Hannes Riffel, Else Laudan, Peter Robert
  John Shirley
  Eclipse: Sonnenfinsternis (2001) (D) (SF)
  Eclipse (1999) (US)
  Argument Social Fantasies, 2066: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 1990)
  405 S., ISBN: 3-88619-966-5

 
Amazon
  

Peter Robert
  Dan Simmons
  Ilium (2004) (D) (SF)
  Ilium (2003) (US)
  Heyne SF & F, 8320: 1. Aufl. (PB) (DE)
  827 S., ISBN: 3-453-87898-1

 
Amazon
  

Peter Robert
  Dan Simmons
  Ilium (2007) (D) (SF)
  Ilium (2003) (US)
  Heyne SF & F, 52354: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2004)
  828 S., ISBN: 978-3-453-52354-8

 
Amazon
  

Peter Robert
  Dan Simmons
  Ilium (2020) (D) (SF) (?)
  Ilium (2003) (US)
  Heyne Allgemeine Reihe, 32047: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2004)
  880 S., ISBN: 978-3-453-32047-5

 
Amazon
  

Peter Robert
  Dan Simmons
  Olympos (2006) (D) (SF)
  Olympos (2005) (US)
  Heyne SF & F, 52123: 1. Aufl. (PB) (DE)
  957 S., ISBN: 3-453-52123-4

 
Amazon
  

Peter Robert
  Dan Simmons
  Olympos (2008) (D) (SF)
  Olympos (2005) (US)
  Heyne SF & F, 52443: 1. Aufl. (PB) (NA) (EA: 2006)
  957 S., ISBN: 978-3-453-52443-9

 
Amazon
  

Peter Robert
  Dan Simmons
  Olympos (2020) (D) (SF) (?)
  Olympos (2005) (US)
  Heyne Allgemeine Reihe, 32048: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2006)
  1040 S., ISBN: 978-3-453-32048-2

 
Amazon
  

Peter Robert
  Norman Spinrad
  Bilder um 11 (1997) (D) (SF)
  Pictures at 11 (1994) (US)
  Heyne SF & F, 5664: 1. Aufl. (TB) (DE)
  669 S., ISBN: 3-453-12640-8

 
Amazon
  

Peter Robert
  Norman Spinrad
  Daß mich das große Nichts umfange (1983) (D) (SF)
  The void captain's tale (1983) (US)
  Bastei-Lübbe SF Special, 24050: 1. Aufl. (TB) (DE)
  283 S., ISBN: 3-404-24050-2

 
Amazon
  

Peter Robert
  Norman Spinrad
  Deus X (1997) (D) (SF)
  Deus X (1992) (US)
  Heyne SF & F, 5917: 1. Aufl. (TB) (DE)
  174 S., ISBN: 3-453-13302-1

 
Amazon
  

Peter Robert
  Norman Spinrad
  Das tropische Millenium (2001) (D) (SF)
  Greenhouse Summer (1999) (US)
  Heyne SF & F, 6378: 1. Aufl. (TB) (DE)
  431 S., ISBN: 3-453-18835-7

 
Amazon
  

Peter Robert
  Michael Swanwick
  Vakuumblumen (1990) (D) (SF)
  Vacuum flowers (1987) (US)
  Heyne SF & F, 4636: 1. Aufl. (TB) (DE)
  384 S., ISBN: 3-453-03898-3

 
Amazon
  

Peter Robert
  Adrian Tchaikovsky
  Im Krieg (2019) (D) (SF)
  Dogs of War (2018) (E)
  Heyne Allgemeine Reihe, 32024: 1. Aufl. (PB) (DE)
  381 S., ISBN: 978-3-453-32024-6

 
Amazon
  

Peter Robert
  Jack Vance
  Die Welt der zehn Bücher (C) (1988) (D) (SF)
  The narrow land (1982) (US)
  Ullstein SF, 31169: 1. Aufl. (TB) (DE)
  200 S., ISBN: 3-548-31169-5

 
Amazon
  

Peter Robert
  Sharon Webb
  Erdenkind (1989) (D) (SF)
  Earthchild (1981) (US)
  Heyne SF & F, 4606: 1. Aufl. (TB) (DE)
  250 S., ISBN: 3-453-03473-2

 
Amazon
  

Peter Robert
  Sharon Webb
  Erdenlied (1989) (D) (SF)
  Earth song (1983) (US)
  Heyne SF & F, 4607: 1. Aufl. (TB) (DE)
  252 S., ISBN: 3-453-03474-0

 
Amazon
  

Peter Robert
  Sharon Webb
  Raketenlied (1989) (D) (SF)
  Ramsong (1984) (US)
  Heyne SF & F, 4608: 1. Aufl. (TB) (DE)
  299 S., ISBN: 3-453-03483-X

 
Amazon
  

Peter Robert
  Walter Jon Williams
  Engelstation (1992) (D) (SF)
  Angel station (1989) (US)
  Heyne SF & F, 4876: 1. Aufl. (TB) (DE)
  541 S., ISBN: 3-453-05392-3

 
Amazon
  

Peter Robert
  Walter Jon Williams
  Hardware (1988) (D) (SF)
  Hardwired (1986) (US)
  Heyne SF & F, 4524: 1. Aufl. (TB) (DE)
  448 S., ISBN: 3-453-02787-6

 
Amazon
  

Peter Robert
  Walter Jon Williams
  Das Haus der Scherben (1994) (D) (SF)
  House of shards (1988) (US)
  Heyne SF & F, 5164: 1. Aufl. (TB) (DE)
  350 S., ISBN: 3-453-07779-2

 
Amazon
  

Peter Robert
  Walter Jon Williams
  Die Kronjuwelen (1994) (D) (SF)
  The crown jewels (1987) (US)
  Heyne SF & F, 5163: 1. Aufl. (TB) (DE)
  286 S., ISBN: 3-453-07778-4

 
Amazon
  

Peter Robert
  Walter Jon Williams
  Die Stimme des Wirbelwinds (1989) (D) (SF)
  The voice of the whirlwind (1987) (US)
  Heyne SF & F, 4578: 1. Aufl. (TB) (DE)
  410 S., ISBN: 3-453-03444-9

 
Amazon
  

Peter Robert
  Ben Winters
  Der letzte Polizist (2013) (D) (SF)
  The Last Policeman (2012) (US)
  Heyne SF & F, 53451: 1. Aufl. (TB) (DE)
  349 S., ISBN: 978-3-453-53451-3

 
Amazon
  

Peter Robert, Anneliese Hufnagel
  Donald A. Wollheim, Arthur W. Saha (Hrsg.)
  World's best SF 1982 (1982) (D) (SF)
  World's best SF 1982 (1982) (US)
  Bastei-Lübbe SF Special, 24036: 1. Aufl. (TB) (DE)
  447 S., ISBN: 3-404-24036-7

 
Amazon
  

Peter Robert
  Chris Wooding
  Piratenmond (2011) (D) (SF)
  Retribution Fails (2009) (E)
  Heyne SF & F, 52746: 1. Aufl. (TB) (DE)
  576 S., ISBN: 978-3-453-52746-1

 
Amazon
  

Peter Robert
  Chris Wooding
  Schwarze Jagd (2012) (D) (SF)
  Black Lung Captain (2010) (E)
  Heyne SF & F, 52820: 1. Aufl. (TB) (DE)
  701 S., ISBN: 978-3-453-52820-8

 
Amazon
  

Peter Robert
  Charles Yu
  Handbuch für Zeitreisende (2012) (D) (SF)
  How to Live Safely in a Science Fictional Universe (2010) (US)
  Rowohlt Polaris, 22: 1. Aufl. (TB) (DE)
  262 S., ISBN: 978-3-86252-022-0